สหภาพยุโรปและไทยพร้อมให้มีการลงนามในร่างความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้าน (Partnership and Cooperation Agreement: PCA)

ข่าวทั่วไป 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 15:00 น. —สำนักโฆษก

สหภาพยุโรปและไทยพร้อมให้มีการลงนามในร่างความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้าน (Partnership and Cooperation Agreement: PCA)

วันนี้ (2 สิงหาคม 2562) เวลา 09.30 น. ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นางเฟเดริกา โมเกรินิ (Mrs. Federica Mogherini) ผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปด้านการต่างประเทศและนโยบายความมั่นคงและรองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในโอกาสเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา และการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก สรุปสาระสำคัญการหารือ ดังนี้

นายกรัฐมนตรีกล่าวยินดีที่ได้พบกับผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปฯ ในวันนี้ ขอบคุณที่ประธานคณะมนตรียุโรป และประธานคณะกรรมาธิการยุโรปที่มีสารแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ถือเป็นครั้งสำคัญที่มีผู้แทนระดับสูงจากสหภาพยุโรปมาเยือนไทย ขอให้เชื่อมั่นต่อสถานการณ์การเมืองของไทย รัฐบาลยืนยันความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมประชาธิปไตยในการปกครองประเทศ รวมทั้งยินดีที่ไทย - สหภาพยุโรป มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมากขึ้น เป็นโอกาสดีที่ทั้งสองฝ่ายจะกระชับความร่วมมือในมิติต่าง ๆ ให้มากขึ้นเป็นลำดับ และพร้อมสานต่อนโยบายที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน

ผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปฯ กล่าวแสดงความยินดีกับไทยที่ประสบความสำเร็จการจัดการเลือกตั้งทั่วไป เชื่อว่าต่อจากนี้จะเป็นก้าวสำคัญในพัฒนาการทางการเมืองของไทย ประเทศไทยและสหภาพยุโรปมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเสมอมา ทั้งด้านการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม ทั้งนี้ รัฐบาลได้เน้นย้ำถึงการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเมือง และความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ พร้อมทั้ง ขอให้มั่นใจว่า รัฐบาลจะสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ประเทศไทยมุ่งสู่ประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน

นายกรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปฯ ได้แลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นต่าง ๆ ร่วมกัน ดังนี้ ด้านเศรษฐกิจ ทั้งสองฝ่ายต่างสนับสนุนให้มีการรื้อฟื้นการเจรจา FTA ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป และระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป รวมถึงพร้อมให้มีการลงนามในร่างความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้าน (Partnership and Cooperation Agreement: PCA) เพื่อให้เกิดการขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันในอนาคต ซึ่งอาจจะมีการปรับแก้ในร่างความตกลงฯ อีกเล็กน้อย ทั้งนี้ สหภาพยุโรปเล็งเห็นถึงศักยภาพและความพร้อมด้านเศรษฐกิจของไทย จึงให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการลงทุนของนักลงทุนยุโรปในไทย นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงไทยได้รับการจัดลำดับที่ดีขึ้นในหลายตัวชี้วัด ส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นในตลาดการค้าการลงทุนของไทย สำหรับความร่วมมือพหุภาคีนั้น ไทยในฐานะประธานอาเซียนพร้อมที่จะร่วมมือกับสหภาพยุโรปในการผลักดันประเด็นสำคัญในเวทีระหว่างประเทศ ได้แก่ ประเด็นการค้าการลงทุนเสรี การจัดการขยะทะเล เศรษฐกิจดิจิทัล และการต่อต้านการประมง IUU ทั้งนี้ เห็นว่าการยกระดับความสัมพันธ์อาเซียน - สหภาพยุโรป ไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ จะช่วยพัฒนาความร่วมมือที่มีอยู่ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ