นายกรัฐมนตรี เผยการเร่งแก้ปัญหาปากท้องประชาชน เป็นงานเร่งด่วนของรัฐบาล

ข่าวทั่วไป สำนักโฆษก -- อังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 14:49:47 น.

นายกรัฐมนตรี เผยการเร่งแก้ปัญหาปากท้องประชาชน เป็นงานเร่งด่วนของรัฐบาล ยืนยันการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันนี้ (6 สิงหาคม 2562) เวลา 12.45 น. ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในการดูแลปากท้องประชาชนและการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจว่า ขณะนี้ปัญหาเศรษฐกิจนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งผลจากสงครามการค้าระหว่างประเทศมหาอำนาจและความมั่งคงในภูมิภาคอื่น ๆ ด้วย  ซึ่งกระทบต่อทั้งตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ต่าง ๆ  รวมทั้งการบริหารจัดการน้ำและภัยแล้ง  ปริมาณน้ำสะสมที่เก็บไว้ในเขื่อนและแม่น้ำต่าง ๆ มีจำนวนค่อนข้างน้อย จึงต้องมีการบริหารจัดการน้ำและเตรียมการเรื่องนี้ไว้ให้พร้อม ทั้งการขุดลอกคูคลองต่าง ๆ ในโครงการต่างๆ เป็นต้น

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรียังได้เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยงบประมาณดังกล่าวยังตั้งอยู่ในกรอบวงเงินเดิมคือ  3,200,000 ล้านบาท เป็นการตั้งงบประมาณไว้ในลักษณะขาดดุลเช่นเดิม โดยการบริหารจัดการงบประมาณในภาพรวมอยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ. 2561


กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
ที่มา: http://www.thaigov.go.th
ข่าวที่เกี่ยวข้อง