ไทย-ตุรกี พร้อมส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในภาพรวมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ข่าวทั่วไป สำนักโฆษก -- พุธที่ 4 กันยายน 2562 15:07:36 น.
ไทย-ตุรกี พร้อมส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในภาพรวมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

วันนี้ (4 กันยายน 2562) เวลา 11.00 น. ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล คณะนักธุรกิจและสื่อมวลชนสาธารณรัฐตุรกี เข้าเยี่ยมคารวะ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสร่วมโครงการนำนักธุรกิจ/นักลงทุน และสื่อมวลชนตุรกี เยือนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

รองนายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับคณะนักธุรกิจและสื่อมวลชนตุรกี เห็นว่าการเดินทางเยือนไทยในครั้งนี้ เป็นโอกาสที่ดีในการรับทราบนโยบายด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของไทย ตลอดจนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และโครงการการลงทุนขนาดใหญ่ของไทย หวังว่าจะมีการลงทุนจากตุรกีในไทยเพิ่มมากขึ้นอีกในอนาคต

โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำนโยบายของไทยที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยเฉพาะโครงการ EEC ที่มุ่งผลักดันไทยสู่เศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่มีการสร้างมูลค่าเพิ่ม และขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างสมบูรณ์

ด้านคณะนักธุรกิจกล่าวว่า บริษัทฯ ที่เดินทางมาในครั้งนี้เป็นบริษัทที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายใน EEC โดยทุกบริษัทพร้อมร่วมมือและขยายการลงทุนในประเทศไทยในสาขาที่ตนเองเชี่ยวชาญ และหวังว่า การมาเยือนไทยในครั้งนี้ จะนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ซึ่งตุรกีเห็นว่า ภูมิภาคเอเชียเป็นภูมิภาคแห่งการเติบโตและการลงทุน

ในตอนท้าย รองนายกรัฐมนตรีย้ำว่า แม้เศรษฐกิจโลกในขณะนี้จะเผชิญความท้าทาย แต่เป็นโอกาสที่ดีที่จะเข้ามาลงทุน เพื่ออนาคต โดยประเทศไทยมีข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ ที่เป็นศูนย์กลางและฐานการผลิต การค้าการลงทุน อีกทั้งเป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (CLMVT) กับอาเซียน

ที่มา: http://www.thaigov.go.th
ข่าวที่เกี่ยวข้อง