รอง นรม. นายอนุทินฯ เตรียมเสนอ ครม. จัดโมโต จีพี ต่อเนื่อง 5 ปี ดึงอุตสาหกรรมกีฬา สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ข่าวทั่วไป 13 มกราคม พ.ศ. 2563 16:00 น. —สำนักโฆษก

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี ประจำปี 2562 – 2563 (2 ปี) ครั้งที่ 1/2563

วันนี้ (13 มกราคม 2563) เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม 302 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี ประจำปี 2562 – 2563 (2 ปี) ครั้งที่ 1/2563 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยนางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้มีการพิจารณาประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ ผลการดำเนินงานจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี ประจำปี 2562 และแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563 รวมทั้งการพิจารณาร่างโครงสร้างคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ จัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี ประจำปี 2562 – 2563 ณ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างโครงสร้างคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ จัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี ประจำปี 2562 – 2563 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเสนอให้มีคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) เป็นประธาน และคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขัน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน เพื่อช่วยในการจัดการแข่งขัน ฯ โดยคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันฯ จะทำหน้าที่กำหนดนโยบาย เสนอแนะ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี ประจำปี 2562 – 2563 (2ปี) ขณะที่คณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขัน จะทำแผนและเตรียมการจัดการแข่งขัน พร้อมทั้งมีคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ได้แก่ ฝ่ายการจัดการแข่งขันและสิทธิประโยชน์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร ฝ่ายคมนาคมและขนส่ง ฝ่ายขับเคลื่อนการกระจายรายได้สู่พื้นที่ และ ฝ่ายประสานกิจกรรมการท่องเที่ยว

โอกาสนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบผลการดำเนินงานจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี ประจำปี 2562 ซึ่งมีผู้ร่วมกิจกรรมกาวแข่งขัน ถึง 226,655 คน มีสัดส่วนผู้ชมชาวต่างประเทศ ร้อยละ 26.3 สร้างรายได้และมูลค่าเศรษฐกิจถึง 3,457 ล้านบาท สำหรับแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563 ได้กำหนดการพิธี เปิด – ปิด การแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี ประจำปี 2563 แล้ว ในวันที่ 22 มีนาคม 2563 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนวเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์

นอกจากนี้ ยังได้มีการรายงานว่า คณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี ประจำปี 2562 – 2563 ได้ประชุมและมีมติมอบหมายให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเสนอการต่อสัญญาการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ฯ ในปี 2564-2568 (2020-2024) อีก 5 ปี โดยจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งให้ตนเองเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี ประจำปี 2562-2563 (2ปี) เนื่องจากเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ผ่านมาการแข่งขันก็ประสบความสำเร็จและได้รับความชี่นชมจากผู้ชื่นชอบกีฬาแข่งจักรยานยนต์ ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวมาประเทศไทย รวมทั้งที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นที่ตั้งสนามแข่ง กลายเป็นเมืองท่องเที่ยว เมืองกีฬา นำรายได้เข้าประเทศ และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

รองนายกรัฐมนตรี ยังกล่าวหากการแข่งขันประสบความสำเร็จกลายเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวระดับประเทศ คณะกรรมการ ฯ ต้องมีการวางแผนระยะยาว ซึ่งจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับภาคเอกชนในวงกว้าง ทำให้กล้าคิด กล้าลงทุนในกิจกรรมกีฬา เพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งคณะกรรมการ ฯ ยินดีพร้อมสนับสนุนทุกจังหวัด ไม่ใช่เฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์

.....................................

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ