ทีมประเมินระดับโลกชื่นชมมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย เป็นต้นแบบภูมิภาคเอเชีย

ข่าวทั่วไป 24 มกราคม พ.ศ. 2563 14:34 น. —สำนักโฆษก

รอง นรม. อนุทินฯ มอบหมาย นายสาธิตฯ รมช.สธ. เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อการควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทย เน้นให้ความสำคัญการมีส่วนร่วมของชุมชน ส่งเสริมปฏิบัติตามกฎหมาย สร้างประเพณีดีงามปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

วันนี้ (24 ม.ค. 63) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้ นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อการควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สื่บเนื่องจากประเทศไทยได้ริเริ่มมี Joint Assessment Mission to Review Alcohol Control and Strategy เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานควบคุมแอลกอฮอล์ โดยมีทีมประเมินประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจาก 6 ประเทศ ผู้เชี่ยวชาญไทย ผู้แทนองค์การอนามัยโลก ผู้แทนองค์การสหประชาชาติ และนักวิชาการ และมีการลงศึกษาข้อมูลเชิงบริบทพื้นที่ เพื่อเสนอข้อมูลเชิงนโยบายต่อคณะผู้บริหารระดับสูงของประเทศไทย

ภายหลังการประชุม นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดเผยว่า จากการที่ทีมประเมินระดับโลก นำโดยศาสตราจารย์ ดร.แซลลี่ แคสเวลล์ หัวหน้าทีมประเมิน ได้กล่าวชื่นชมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเทศไทยว่า มีผลงานโดดเด่นหลายด้านในรอบทศวรรษที่ผ่านมา สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีของประเทศไทยในแถบเอเชีย สำหรับคำแนะนำจากทีมประเมินนั้น บางส่วนได้ดำเนินการแล้วแต่จะเพิ่มความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญ เช่น การห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี การลดจำนวนและความหนาแน่นของจุดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การห้ามโฆษณาโดยวิธีการต่าง ๆ ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะทางสื่อดิจิทัล และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายและสร้างตัวอย่างการมีประเพณีที่ดีงามปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

.................................

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


แท็ก เอเชีย  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ