ก.พ.-ก.พ.ร. แจงแนวทางการให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ในสถานการณ์ COVID-19

ข่าวทั่วไป Thursday March 26, 2020 15:03 —สำนักโฆษก

ก.พ.-ก.พ.ร. แจงแนวทางการให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ในสถานการณ์ COVID-19

วันนี้ (26 มี.ค. 63) เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ "COVID-19" โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้ชี้แจงแนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง หรือกำหนดวิธีปฏิบัติราชการแบบยืดหยุ่นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 โดยมีหลักการ/นโยบาย คือ ต้องไม่เกิดผลกระทบกับคุณภาพงานและการบริการของประชาชน ต้องคำนึงถึงมาตรการทางสาธารณสุข โดยให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัว ตามบริบทสถานการณ์ของแต่ละส่วนราชการ อีกทั้งต้องคำนึงถึงสมดุลคุณภาพงานและคุณภาพชีวิต การมอบหมายงานในประเภท ลักษณะ บทบาทหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการในหรือนอกสถานที่ตั้งได้ โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนับสนุนการทำงาน ทั้งนี้ควรคำนึงถึงผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ไกลจากสถานที่ตั้งของส่วนราชการหรือผู้ที่ต้องเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะก่อน ซึ่งอาจจะมีการกำหนดรูปแบบการทำงานแบบเหลื่อมเวลา หรืออาจจะแบ่งเป็นทีมสับเปลี่ยนหมุนเวียนการทำงาน หรือให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องติดต่อสื่อสารกับผู้บังคับบัญชาโดยสม่ำเสมอ พร้อมทั้งยืนยันในส่วนของการบริการประชาชนจะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างแน่นอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ พลวรรธน์ วิทูรกลชิต รองโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และผู้ตรวจราชการกระทรวง ชี้แจงถึงมาตรการรองรับการทำงานที่บ้าน (work from home) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำหรับหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ไม่ว่าจะเป็นการออกแนวทาง โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการรับ – ส่ง เอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความมั่นคงและปลอดภัย ส่งเสริมการประชุมออนไลน์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทางภาครัฐและภาคเอกชน ผ่านแอปพลิเคชันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีตัวอย่างแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กรเพื่อเป็นแนวทางให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ ปฏิบัติตาม เพื่อไม่ให้สูญเสียประสิทธิภาพในการทำงาน และปรับเปลี่ยนจากการสแกนลงลายนิ้วมือชื่อตามเวลาเป็นวิธีอื่นแทน เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัส ทั้งนี้ เพื่อการสนับสนุนการทำงานที่บ้าน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อเพิ่มความจุอินเทอร์เน็ต จากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจำนวน 6 ราย เป็น 10 GB และในตอนนี้ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีการทดลองใช้ ระบบประชุมทางไกลออนไลน์ CAT conference ที่สามารถรองรับผู้ใช้ได้ถึง 5,000 คน และจะมีการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยังขอความร่วมมือให้ประชาชนรับข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงจากทางรัฐบาล และไม่เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จเพื่อสร้างความสับสนแก่ผู้อื่น

นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (เลขาธิการ ก.พ.ร.) กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงาน ก.พ.ร. ตระหนักว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เป็นภารกิจสำคัญลำดับแรกที่ภาครัฐต้องเร่งแก้ไข ประกอบกับการปฏิบัติราชการนอกสถานที่อาจทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ เพื่อลดความกังวลของหน่วยงาน สำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่ง ครม. มีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เห็นชอบการปรับแนวทางการประเมินของกรม จังหวัด และองค์กรมหาชน ประจำปี 2563 โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มตัวชี้วัดใหม่ที่สะท้อนการดำเนินงาน และปรับตัวชี้วัดเดิมที่ได้รับจากผลกระทบโควิด-19 ทั้งนี้ รัฐบาลมีนโยบายเน้นให้หน่วยงานภาครัฐยังคงปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง แต่เพื่อความปลอดภัยทั้งของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงมีแนวทางลดผลกระทบในการดำเนินงานโดยการบริการผ่านช่องทางออนไลน์ของภาครัฐ (e-Service) เพื่อประชาชนไม่ต้องเดินทางไปถึงสถานที่ตั้ง นอกจากนี้ในกรณีที่ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการจากหน่วยงานรัฐสามารถติดต่อแจ้งได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 1111 กด 22 หรือผ่าน Line@GoodGov4U ตลอด 24 ชั่วโมง

-------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ