กรมธนารักษ์เสริมมาตรการป้องกันและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID – 19 แบบบูรณาการ [กระทรวงการคลัง]

ข่าวทั่วไป Friday April 3, 2020 15:02 —สำนักโฆษก

กรมธนารักษ์เสริมมาตรการป้องกันและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID – 19 แบบบูรณาการ [กระทรวงการคลัง]
กรมธนารักษ์เสริมมาตรการป้องกันและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID – 19 แบบบูรณาการ

วันนี้ (3 เมษายน 2563) นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังโดยกรมธนารักษ์ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ให้แก่ ผู้เช่าที่ราชพัสดุ บุคลากรของกรมธนารักษ์ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค ตลอดจนประชาชนทั่วไปพร้อมประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ ดังนี้

1.ผู้เช่าที่ถือสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย และสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อการเกษตรจะได้รับการยกเว้นค่าเช่า 1 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) โดยจะได้รับยกเว้นการเรียกเก็บเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของเงินที่ค้างชำระตามสัญญาที่กำหนดไว้ ซึ่งจากมาตรการดังกล่าวจะสามารถช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของผู้เช่าเพื่ออยู่อาศัย และผู้เช่าเพื่อการเกษตรซึ่งมีสัญญาเช่าจำนวน 150,409 ราย และเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้เช่าและสมาชิกในครัวเรือนได้มากกว่า 450,000 คน

2.ผู้เช่าที่ถือสัญญาเช่าอาคาราชพัสดุ สัญญาเช่าเพื่อประโยชน์อย่างอื่น สัญญาก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง และสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ (การเปิดประมูลพัฒนาที่ราชพัสดุเนื้อที่เกิน 2 ไร่ / มูลค่าเกิน 10 ล้านบาท) สามารถเลื่อนชำระค่าเช่าและค่าตอบแทนของเดือนมีนาคม – สิงหาคม 2563 (รวมระยะเวลา 6 เดือน) และผ่อนชำระค่าเช่าและค่าตอบแทนเป็นระยะเวลา 12 เดือน (1 กันยายน 2563 – 31 สิงหาคม 2564) โดยยกเว้นเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของเงินที่ค้างตามสัญญาที่กำหนดไว้

3.สั่งการให้ธนารักษ์พื้นที่ 76 พื้นที่ทั่วประเทศประสานขอความร่วมมือกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนในทุกจังหวัด ที่เช่าที่ราชพัสดุเพื่อประกอบกิจการตลาดในท้องที่นั้นๆ ให้คัดกรองอุณหภูมิ วางเจลล้างมือในจุดที่มีการใช้ร่วมกัน หมั่นดูแลทำความสะอาดพื้นผิวและห้องสุขา จำกัดจำนวน เข้าใช้บริการตลาด เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับประชาชน และให้พิจารณากำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือ เยียวยา ผู้ประกอบการการค้าในตลาดตามความเหมาะสม

4.บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของกรมธนารักษ์ โดยมีหน้าที่บริหารอาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ได้ดำเนินการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) โดยจัดจุดตรวจคัดกรอง อบโอโซนบริเวณภายในอาคาร ฉีดพ่นน้ำยาเคมีเพื่อฆ่าเชื้อและร่วมมือกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้ผู้มาติดต่อราชการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

5.ให้ใช้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 8,000 ตารางเมตร เป็นโรงพยาบาลสนามในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

6.สร้างความมั่นใจในการใช้เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนของประชาชน โดยกรมธนารักษ์ได้ดำเนินการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนซึ่งเป็นเหรียญใหม่ในอัตราร้อยละ 70 เพื่อนำเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ และมีเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนเดิมเพียงร้อยละ 30 นอกจากนี้เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนก่อนจ่ายแลกให้ประชาชนจะดำเนินการฆ่าเชื้อด้วยระบบ UVC

7.ความห่วงใยเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีต่อบุคลากรของกรมธนารักษ์ จึงกำหนดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิ วางเจลล้างมือในจุดที่มีการใช้ร่วมกันดูแลทำความสะอาดพื้นผิวและห้องสุขา อีกทั้ง ยังได้มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ จัดทำหน้ากากอนามัยสเปรย์แอลกอฮอล์ 75% (สำหรับทำความสะอาด) ให้แก่บุคลากรกรมธนารักษ์ทั้งในส่วนกลางและสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 76 พื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์และประชาชน รวมถึงให้ปรับรูปแบบการทำงานของเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์โดยให้คำนึงถึงการปฏิบัติตนตาม Social Distancing ด้วย อธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวในตอนท้าย #คลังรวมใจสู้ภัยโควิด19

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ