รองฯ ประวิตร ระบุปริมาณน้ำต้นทุนต้นฤดูแล้งปีนี้ภาพรวมทั้งประเทศดีกว่าปีที่ผ่านมา เน้นย้ำให้บริหารจัดการน้ำช่วงฤดูแล้งให้เกิดความสมดุลระหว่างน้ำต้นทุนความต้องการใช้น้ำ

ข่าวทั่วไป Wednesday October 28, 2020 13:25 —สำนักโฆษก

รองฯ ประวิตร ระบุปริมาณน้ำต้นทุนต้นฤดูแล้งปีนี้ภาพรวมทั้งประเทศดีกว่าปีที่ผ่านมา เน้นย้ำให้บริหารจัดการน้ำช่วงฤดูแล้งให้เกิดความสมดุลระหว่างน้ำต้นทุนความต้องการใช้น้ำ

วันนี้ (28 ตุลาคม 2563) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการลงพื้นที่ตรวจติดตามและส่งมอบโครงการเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาดใหญ่ ริมฝั่งแม่น้ำ ที่จังหวัดชัยนาท โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชน ตำบลหาดท่าเสา สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาดใหญ่ มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สามารถส่งน้ำไปให้กับประชาชนจำนวน 8 หมู่บ้าน และได้ติดตั้งจุดจ่ายน้ำแร่ฟรีให้กับประชาชน พร้อมทั้งติดตั้งระบบติดตามและควบคุมระยะไกล ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถควบคุมการใช้น้ำ ตลอดจนติดตามปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับระบบส่งน้ำ ซึ่งเป็นเทคโนโลยี ใหม่ ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้นำมาใช้ จึงได้เร่งดำเนินการ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

รองนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า จากผลการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำปริมาณน้ำต้นทุนต้นฤดูแล้งปีนี้เทียบกับปีที่ผ่านมาพบว่าปริมาณน้ำภาพรวมทั้งประเทศ แนวโน้ม ดีกว่าปีที่ผ่านมา อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และขนาดกลางหลายแห่งมีปริมาณน้ำพ้นเกณฑ์วิกฤติ แต่เมื่อพิจารณารายพื้นที่ กลับพบว่ายังมีข้อกำจัดในการจัดสรรน้ำบางกิจกรรม ซึ่ง สทนช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนการจัดสรรน้ำฤดูแล้งในปี 2563 และ 2564 แล้ว

โดยรองนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำทุกหน่วยงานบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนี้ ให้เกิดความสมดุลระหว่าง น้ำต้นทุนความต้องการใช้น้ำพร้อมทั้งสร้างการรับรู้ ซึ่งได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทยร่วมกันกำหนดมาตรการป้องกันการเพาะปลูกข้าวเกินแผน ในพื้นที่ลุ่ม เจ้าพระยา 22 จังหวัด พร้อมทั้งให้คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด และคณะกรรมการลุ่มน้ำมีส่วนสำคัญในการเชื่อมโยง และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระดับพื้นที่ ให้อยู่ในวงจำกัด สทนช. ได้เสนอแผนการจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2563/2564 และมาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแล้งปี 2563/2564 เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ และมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบนำไปปฏิบัติเพื่อป้องกันผลกระทบ จากสถานการณ์น้ำแล้งให้กับประชาชนต่อไป

......................................................

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ