รอง นรม. ชื่นชมการประกวดแข่งขันคัดลายมือ ช่วยรักษา สืบสานศิลปะไทย พร้อมขอผู้ชนะการประกวด รักษาคุณภาพการคัดลายมือ มั่นใจสร้างประโยชน์ได้ในอนาคต

ข่าวทั่วไป Thursday November 26, 2020 13:38 —สำนักโฆษก

รอง นรม. ชื่นชมการประกวดแข่งขันคัดลายมือ ช่วยรักษา สืบสานศิลปะไทย พร้อมขอผู้ชนะการประกวด รักษาคุณภาพการคัดลายมือ มั่นใจสร้างประโยชน์ได้ในอนาคต

วันนี้ เวลา 09.30 น ณ ตึกสันติไมตรี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานงานมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชนประจำปี 2563 โดยสำนักงานราชบัณฑิตสภา ริเริ่มจัดการประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชนเป็นครั้งแรก เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนไทยเห็นคุณค่าและความสวยงสมของภาษาไทย สร้างทักษะในการเขียนอักษรไทยได้สวยงามตามแบบแผน

โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีชื่นชมเยาวชนผู้ชนะการประกวดและครูผู้ฝึกสอน พร้อมขอให้คนไทยภาคภูมิใจในภาษาไทยที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นประกอบด้วยพยัญชนะ สระ อักษร โดยเฉพาะตัวอักษรภาษาไทยที่มีเป็นของตนเอง มีความประณีต สวยงาม จึงอยากเห็นคนไทยเขียนภาษาไทยให้ถูกต้อง ซึ่งรองนายกรัฐมนตรียังเล่าย้อนไปในอดีต ผู้ที่มีลายมือสวยงามจะมีตำแหน่งทำหน้าที่คัดลอกกฎหมาย คำสั่งราชการ แม้ปัจจุบัน จะมีเทคโนโลยีใช้พิพม์แทนการเขียนได้ ก็ขอให้ผู้ได้รับรางวัลชนะการประกวดคัดลายมือ รักษาระดับคุณภาพ ถือเป็นการสืบสาน ศิลปะวัฒนะธรรม ให้เหมาะสมกับที่คนไทยมีภาษาเป็นของตนเอง มีอักษรเป็นของตนเอง ให้เชื่อมั่นว่าวิชานี้จะสามารถทำประโยชน์ให้แก่บุคคลได้ในอนาคต

อนึ่ง ผลการประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำปี 2563 แบ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยมีนักเรียนส่งผลงานในรอบแรกทั้งหมด 1,655 คน รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้แก่ เด็กหญิงวรกานต์ สายมาลี โรงเรียนบ้านยาง จังหวัดศรีสะเกษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่เด็กหญิงพรวรินท์ วันขวา โรงเรียนบรรจงรัตน์ จังหวัดลพบุรี และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รางวัลชนะเลิศได้แก่ เด็กชายศุภฤกษ์ กิจเจริญอาชา โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง (งามศิริวิทยาคาร) กรุงเทพมหานคร

.............................

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ