รมต.อนุชา เชิญชวนประชาชนสวดมนต์ วันเสาร์ต่อเนื่อง เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

ข่าวทั่วไป Tuesday December 8, 2020 13:43 —สำนักโฆษก

รมต.อนุชา เขิญชวนประชาชนสวดมนต์ วันเสาร์ต่อเนื่อง เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่ได้สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันเสาร์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 นั้น ผลจากการจัดกิจกรรมจนกระทั่งถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2563 พบว่ามีประชาชนทั่วประเทศเข้าร่วมเป็นจำนวนกว่า 20 ล้านคน โดยส่วนมากต้องการน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปถือปฏิบัติในช่วงที่ประเทศไทยเผชิญปัญหาหลายด้าน อีกทั้งยังเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติไทย

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม ได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์วันเสาร์อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันเสาร์ ที่ 12 ธันวาคม 2563

ครั้งที่ 2 วันเสาร์ ที่ 19 ธันวาคม 2563

ครั้งที่ 3 วันเสาร์ ที่ 26 ธันวาคม 2563

โดยกำหนดจัดพิธีพร้อมกันทั่วประเทศ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป สำหรับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและใกล้เคียง สามารถเข้าร่วมพิธีได้ที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ประชาชนต่างจังหวัด สามารถเข้าร่วมพิธีได้ที่วัดประจำจังหวัดหรืออำเภอ หรือสถานที่ตามที่ทางจังหวัดเห็นสมควร จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมพิธีตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

.........................................

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ