พลเอก ประวิตร ลงพื้นที่เพชรบูรณ์ติดตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล เร่งรัดหน่วยงานราชการแก้ไขปัญหา ลดความเดือดร้อนของประชาชน ยึดความต้องการของประชาชนเป็นหลัก

ข่าวทั่วไป Sunday September 25, 2022 13:48 —สำนักโฆษก

พลเอก ประวิตร ลงพื้นที่เพชรบูรณ์ติดตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล เร่งรัดหน่วยงานราชการแก้ไขปัญหา ลดความเดือดร้อนของประชาชน ยึดความต้องการของประชาชนเป็นหลัก

วันนี้ (25 กันยายน 2565) นางสาวทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

โดยภารกิจแรก เวลา 10.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ที่วัดโบสถ์ชนะมาร ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นประเพณีที่จัดขึ้นทุกวันสารทไทย ตรงกับวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี โดยมีการประกอบพิธีอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชา พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของเพชรบูรณ์ ลงดำน้ำในแม่น้ำป่าสัก ด้วยความเชื่อที่ว่าจะนำความสุข ความสงบร่มเย็น และความเจริญรุ่งเรือง มาสู่ชาวเพชรบูรณ์ ตลอดจนให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล และได้รับการสืบสาน สืบทอด จนกลายมาเป็นประเพณีอุ้มพระดำน้ำอันยิ่งใหญ่ในปัจจุบัน

จากนั้น เดินทางไปศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 และเป็นประธานประชุมติดตามการปฏิบัติงาน พร้อมมอบนโยบายแก่ผู้ปฏิบัติงาน ที่ห้องประชุมเมืองราด พลเอก ประวิตร กล่าวชื่นชมจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ดำเนินการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล ขับเคลื่อนงานที่สำคัญในระดับพื้นที่ รวมถึงในช่วงสถานการณ์อุทกภัยที่ได้มีการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนในการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู และเยียวยาประชาชนอย่างทันท่วงที และทั่วถึง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของหน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัด สำหรับปัญหาสำคัญของจังหวัด รวมทั้งแนวทางในการแก้ไขที่จะต้องขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล ขอให้กระทรวง กรม ที่รับผิดชอบรับไปพิจารณาดำเนินการโดยเร่งด่วนต่อไป โดยเฉพาะปัญหาเรื่องที่ดิน ที่อยู่อาศัย ที่ทำกินของชาวเพชรบูรณ์ ขอให้ทุกหน่วยงานได้ช่วยกัน ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละ และร่วมมือกันอย่างมีเอกภาพ ยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง เพื่อความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชน

พลเอก ประวิตร กล่าวต่อไปว่า ในนามของรัฐบาลขอขอบคุณจังหวัดเพชรบูรณ์และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ร่วมแรง ร่วมใจ ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งจะสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตลอดจนสร้างความผาสุกให้พี่น้องประชาชน ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์และชาติบ้านเมืองสืบไป

ในช่วงบ่าย รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะเดินทางสักการะพระพุทธมหาธรรมราชา เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาฯ จากนั้นเดินทางต่อไปที่เทศบาลเมืองหล่มสัก และเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วม และรับฟังปัญหาอุทกภัยและแนวทางการแก้ไข ที่สะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก และเยี่ยมประชาชนพร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่หอประชุมอำเภอหล่มสัก

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ