นายกฯ นำ ครม. แต่งชุดจิตอาสาพระราชทาน ศึกษาดูงานหลักสูตรการฝึกปฏิบัติ และดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ของศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904

ข่าวทั่วไป Thursday April 25, 2024 14:58 —สำนักโฆษก

นายกฯ นำ ครม. แต่งชุดจิตอาสาพระราชทาน ศึกษาดูงานหลักสูตรการฝึกปฏิบัติ และดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ของศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904

วันที่ 25 เมษายน 2567 นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (25 เม.ย.67) เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหลักสูตรการฝึกปฏิบัติ และดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ของศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) โดยมี พลเรือเอก คณีพล สงเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) ให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้ชมวีดิทัศน์การดำเนินงานของศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 ก่อนเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหลักสูตรการฝึกปฏิบัติ และดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ของศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) โดยนายกฯ และคณะรัฐมนตรีได้แต่งกายด้วยชุดจิตอาสาพระราชทาน เสื้อโปโลสีเหลืองตราสัญลักษณ์ 72 พรรษา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ และมีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม

จากนั้น นายกฯ และคณะรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในแต่ละฐานต่าง ๆ ดังนี้

พื้นที่แปลงที่ 1 การแก้ไขปัญหาตามหลักภูมิสังคม ประกอบด้วย ฐานการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม - น้ำแล้ง: เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำ ฐานเศรษฐกิจครัวเรือน: เรียนรู้การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ (หัวคันนาทองคำ) ฐานการบริหารจัดการขยะ: เรียนรู้การลดปริมาณขยะและเพิ่มมูลค่าให้วัสดุเหลือใช้ ฐานการแก้ไขปัญหาเขาหัวโล้น: เรียนรู้การนำเศษไม้ กิ่งไม้ มาทำฟืน ถ่านและน้ำส้มควันไม้ไล่แมลง และฐานการแก้ปัญหาน้ำเสีย - ดินเสีย : เรียนรู้การแก้ปัญหาน้ำเสีย - ดินเสีย ด้วยวิธีการทางธรรมชาติ

พื้นที่แปลงที่ 2 การฝึกเผชิญสถานการณ์วิกฤต ประกอบด้วย ฐานส่งกำลังทางดิ่ง และการเคลื่อนที่ผ่านลำน้ำด้วยเชือก ฐานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยข้ามลำน้ำด้วยเรือ ฐานดำรงชีพในป่า ฐานศึกษาดินโคลนถล่ม และแท็งก์น้ำยักษ์ ฐานการเอาตัวรอดจากเหตุเพลิงไหม้และอุบัติเหตุหมู่ ฐานการเอาตัวรอดจากเหตุกราดยิง และฐานสวนแนวตั้ง และหลังคามีชีวิต

พื้นที่แปลงที่ 3 การพึ่งพาตนเอง ประกอบด้วย ฐานติดดิน: เรียนรู้การสร้างบ้านดิน และการทำอิฐดินดิบ ฐานคนรักษ์ป่า: ชมการปลูกป่า 5 ระดับและแนวคิดปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ฐานคนรักษ์พระแม่โพสพ: ชมการปักกล้าดำนา แปลงสาธิต และการหมักดองนา โครงการอนุรักษ์ และพัฒนากระบือไทย: ชมกระบือสายพันธุ์ไทยที่ได้รับการอนุรักษ์ ฐานคนรักษ์สุขภาพ: เรียนรู้การดูแลสุขภาพอย่างสอดคล้องกับวิถีธรรมชาติ และฐานคนมีน้ำยา: เรียนรู้การพึ่งพาตนเองจากของใช้ในชีวิตประจำวัน

ทั้งนี้ ระหว่างเยี่ยมชม และศึกษาดูงานฯ นายกฯ ได้แวะทักทายกับเด็กและเยาวชนที่มาเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติในฐานต่าง ๆ ของศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 เช่น ฐานดำรงชีพในป่า รวมทั้งชมการสาธิตการช่วยชีวิตด้วยการทำ CPR ด้วย ต่อจากนั้น คณะรัฐมนตรีได้เดินทางไปยังโรงเลี้ยงพื่อรับประทานอาหารกลางวัน (อาหารพระราชทาน) ก่อนเดินทางกลับ

สำหรับการแบ่งกลุ่มการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหลักสูตรการฝึกปฏิบัติ และดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ของศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) ของคณะรัฐมนตรี แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มที่ 2 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

กลุ่มที่ 3 นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแกษตรและสหกรณ์ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ