ข่าวเศรษฐกิจพอเพียง ล่าสุด

นายกฯ เยี่ยมชมขั้นตอนเลี้ยงหม่อนไหม “เศรษฐกิจพอเพียง” การสาธิตการทอผ้าไหมยกดอก-การทำผ้าม...

ทั่วไป 8 มิ.ย. –สำนักโฆษก นายกฯ เยี่ยมชมขั้นตอนเลี้ยงหม่อนไหม "เศรษฐกิจพอเพียง" การสาธิตการทอผ้าไหมยกดอก การทำผ้ามัดย้อมผ้าฝ้ายสีธรรมชาติ ชิมอาหารถิ่น Signature... อ่านต่อ

นักศึกษาบริหารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย ศึกษาเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

ทั่วไป 17 พ.ค. –ThaiPR.net โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 13 หลักสูตร นักศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  เข้าศึกษาดูงาน ... อ่านต่อ

นายกฯ นำ ครม. แต่งชุดจิตอาสาพระราชทาน ศึกษาดูงานหลักสูตรการฝึกปฏิบัติ และดูงานเศรษฐกิจพอเพียง...

ทั่วไป 25 เม.ย. –สำนักโฆษก นายกฯ นำ ครม. แต่งชุดจิตอาสาพระราชทาน ศึกษาดูงานหลักสูตรการฝึกปฏิบัติ และดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ของศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 วันที่ 25 เมษายน 2567... อ่านต่อ

NPS สนับสนับสนุนเถ้าชีวมวลแก่เกษตรกรกลุ่มศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านเกษตรทฤษฎีใหม่

ทั่วไป 14 มี.ค. –ThaiPR.net บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)  NPS  สนับสนุนเถ้าชีวมวลเพื่อประโยชน์ทางการเกษตร... อ่านต่อ

โครงการนำคณะทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยพร้อมคู่สมรสทัศนศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ...

ต่างประเทศ 29 ก.พ. –กระทรวงการต่างประเทศ โครงการนำคณะทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยพร้อมคู่สมรสทัศนศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเรียนรู้เกี่ยวกับศักยภาพและความสำเร็จของประเทศไ... อ่านต่อ

'รมช.อนุชา' ชื่นชม สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินหงษ์เจริญ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งพัฒนาพื้นที่...

หุ้น-การเงิน 9 ม.ค. –ThaiPR.net เมื่อวัน 8 ม.ค.67 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล... อ่านต่อ

คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม และคณะทำงานคนดี รักษ์โลก ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน...

ทั่วไป 4 ม.ค. –ThaiPR.net นายสุรพงษ์ รงศิริกุล ประธานคณะทำงาน คนดีรักษ์โลก กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช... อ่านต่อ

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานในพิธีส่งมอบเสื้อพระราชทาน Save ทุกดวงใจไทย...

ต่างประเทศ 22 พ.ย. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีรับมอบเสื้อจิตอาสาพระราชทาน Save ทุกดวงใจไทย... อ่านต่อ

เปิดรับด่วน! 3หลักสูตรสุดฮิต สถาบันอาชีพคนพิการนานาชาติฯ ฝึกทักษะ พร้อมหนุนสร้าง -...

ทั่วไป 7 พ.ย. –ThaiPR.net สถาบันอาชีพคนพิการนานาชาติ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ประกาศ! เปิดรับคนพิการฝึกอาชีพฟรี! ฝึกแล้วมีฝีมือ รับประกันมีงานทำกับ 3... อ่านต่อ

พิสมัย "หัวใจพอเพียง" จากผู้ต้องโทษ พลิกฟื้นผืนดิน เปลี่ยนชีวิต สร้างความสุขและพึ่งตนเองได้จาก "โคก...

ทั่วไป 25 ต.ค. –ThaiPR.net นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอราชสาส์น ภายใต้การนำของ ดร.ภคิน ศรีวงศ์ พัฒนาการอำเภอราชสาส์น... อ่านต่อ

TCMC รับมอบรางวัลจากกระทรวงแรงงาน

อสังหา 27 ก.ย. –ThaiPR.net กระทรวงแรงงานจัดงานใหญ่ พิธีมอบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการ และรัฐวิสาหกิจต้นแบบแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง... อ่านต่อ

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักการทูตแรกเข้าเมียนมาด้านทักษะการทูตและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศ...

ต่างประเทศ 18 ก.ย. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมนักการทูตแรกเข้าเมียนมา... อ่านต่อ

โครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (CEIS) สนับสนุน "การสร้างความมั่นคงทางอาหาร...

ทั่วไป 13 ก.ย. –ThaiPR.net โครงการ "ไก่ไข่สายพันธุ์ไฮบริด" บ้านห้วยยาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (CEIS)... อ่านต่อ

"เคหะสุขประชา" จับมือการเคหะแห่งชาติ ร่วมงาน "มหกรรมบ้านการเคหะแห่งชาติ 2023" ยกขบวนบ้านทำเลดี...

อสังหา 11 ก.ย. –ThaiPR.net เคหะสุขประชา ยกทีมร่วมงาน 'มหกรรมบ้านการเคหะแห่งชาติ 2023' โดยการเคหะแห่งชาติ จัดบูธรวมทำเลศักยภาพ เปิดโอกาสผู้เช่าครัวเรือนเปราะบางเข้าอยู่อาศัย... อ่านต่อ

กระทรวงการต่างประเทศนำคณะทูตและกงสุลต่างประเทศพร้อมคู่สมรสเยี่ยมชมหลักสูตรการฝึกปฏิบัติและหลักปรัชญา...

ต่างประเทศ 28 ส.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงฯ นำคณะทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทย... อ่านต่อ

"เลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน" สร้างทักษะอาชีพให้เด็กโรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย...

ทั่วไป มิ.ย. 66 –ThaiPR.net โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย อ.ตาพระยา จ. สระแก้ว วันนี้คึกคักเป็นพิเศษ เพราะชุมนุมอาชีพนำเอาไข่ไก่สดๆจาก "โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน"... อ่านต่อ

กระทรวงเกษตรฯ เปิดอบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 4...

ทั่วไป มิ.ย. 66 –ThaiPR.net กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ มูลนิธิเกษตราธิการ และ สำนักงานพัฒนา การวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เปิดหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 4... อ่านต่อ

"รองฯกาญจนา" เยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักอินทรีย์ฯ

ทั่วไป พ.ค. 66 –ThaiPR.net "รองฯกาญจนา" ลุยโคราช เยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักอินทรีย์ฯ ส่งเสริมใช้มาตรฐาน GMP ยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์ นางกาญจนา แดงรุ่งโรจน์... อ่านต่อ

ครม.รับทราบความก้าวหน้าศูนย์ขจัดความยากจนฯ พร้อมส่งต่อผลงานให้รัฐบาลใหม่

เศรษฐกิจ พ.ค. 66 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยาก... อ่านต่อ

มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ ร่วมยินดีกับผู้อบรม จบหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง #รุ่น1 มุ่งสร้างงาน -...

ทั่วไป ม.ค. 66 –ThaiPR.net บาทหลวงสุขุม ธนะสิงห์ C.Ss.R. รองประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ได้มอบใบประกาศนีบัตร ให้กับคนพิการที่อบรมหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงรุ่นที่ 1... อ่านต่อ

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.พะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ...

ทั่วไป ธ.ค. 65 –ThaiPR.net คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะทีมผู้บริหาร สมาชิกฯ ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และอาสาสมัคร... อ่านต่อ

ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจสุขประชา (DEET) เปิดตัวเต็มรูปแบบ รองรับการฝึกอบรมและการสัมมนาวิชาการอย่างครบวงจร

ทั่วไป พ.ย. 65 –ThaiPR.net ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจสุขประชา (DEET) โดย บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) เปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบ รองรับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะความรู้ 6... อ่านต่อ

เมืองเศรษฐกิจพอเพียง เปิดตัว "สกายบุญ" บริการสั่งซื้อของใช้งานบุญออนไลน์ครบวงจร...

เศรษฐกิจ พ.ย. 65 –ThaiPR.net บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด เปิดตัว "สกายบุญ(SKYBOON)" บริการสั่งซื้ออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในพิธีกรรมต่างๆ... อ่านต่อ

NT ชูธงย้ำนโยบายสิ่งแวดล้อม พร้อมหนุนไทยบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนสู่สากล

เศรษฐกิจ พ.ย. 65 –ThaiPR.net บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ได้นำหลักการและแนวคิดในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม... อ่านต่อ

มรภ.สงขลา ลงพื้นที่ ต.เกาะหมาก จ.พัทลุง ให้คำแนะนำกลุ่มรักษ์ถิ่นเกิด "ไข่ในหิน"...

ทั่วไป พ.ย. 65 –ThaiPR.net คลินิกเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ลงพื้นที่ ต.เกาะหมาก จ.พัทลุง ให้คำแนะนำกลุ่มรักษ์ถิ่นเกิด "ไข่ในหิน" พัฒนาบรรจุภัณฑ์ไข่เค็ม... อ่านต่อ


ข่าวเศรษฐกิจพอเพียง ก่อน 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 16:40 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ