คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม และคณะทำงานคนดี รักษ์โลก ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดสัมมนา "วันดินโลก (World Soil Day)"

ข่าวทั่วไป Thursday January 4, 2024 13:02 —ThaiPR.net

คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม และคณะทำงานคนดี รักษ์โลก ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดสัมมนา

นายสุรพงษ์ รงศิริกุล ประธานคณะทำงาน คนดีรักษ์โลก กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโครงการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง : เกษตรทฤษฏีใหม่ โครงการฝนหลวง โครงการปลูกหญ้าแฝก ซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนานาชาติ ซึ่งองค์การสหประชาชาติมีมติกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพเป็น "วันดินโลก"

ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นิทรรศการสัมมนา เรื่อง "วันดินโลก"  พร้อมร่วมฟังบรรยายนิทรรศการ

ในโอกาสนี้มีการจัดการบรรยายหัวข้อ "พระมหากรุณาธิคุณ: วันดินโลก"โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส โดยเนื้อหาการบรรยายจะกล่าวถึง การสร้างดินให้มีชีวิต การเก็บน้ำ สร้างป่า เพื่อพัฒนาดิน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ