วาระงานประจำวันพุธที่ 18 มิถุนายน 2551

ข่าวกฏหมายและประกาศ Tuesday June 17, 2008 17:40 —สำนักโฆษก

  เวลา 09.00 น.       รองนายกรัฐมนตรี (นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์) เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาพยาบาลศาสตร์ศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 4 และบรรยายพิเศษ หัวข้อ "นโยบายในการจัดการศึกษากับปัญหาการขาดแคลน
พยาบาล" ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้น ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ
เวลา 09.30 น. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายชูศักดิ์ ศิรินิล) บรรยายพิเศษ เรื่อง "ร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบราชการส่วนท้องถิ่นแก่ชมรมผู้บริหารท้องถิ่นแห่งประเทศไทยและเทศบาลเมืองศรีราชา"
ณ โรงแรมรามาการ์เด้น ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ
เวลา 10.00 น. รองนายกรัฐมนตรี (นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
เวลา 10.30 น. รองนายกรัฐมนตรี (นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและ
ประสานงานเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2551 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
เวลา 13.30 น. รองนายกรัฐมนตรี (นายสหัส บัณฑิตกุล) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ครั้งที่ 3/2551 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
เวลา 14.00 น. นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดการโอนเงินเพิ่มราคาอ้อยฤดูการผลิตปี 2550/2551
ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
ฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักโฆษก โทรภายใน 8055, 8088
โทร 0-2629-9292-3 โทรสาร 0-2281-4450 http://www.thaigov.go.th

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ