วาระงานประจำวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2552

ข่าวกฏหมายและประกาศ Thursday January 22, 2009 17:16 —สำนักโฆษก

เวลา 09.15 น. นายกรัฐมนตรีและคณะ ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร กองบิน 6 ดอนเมือง

ไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการ

เวลา 09.30 น. รองนายกรัฐมนตรี (พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ครั้งที่ 1/2552 ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

เวลา 13.30 น. นายฮันส์ ไฮน์ริช ชูมาเคอร์ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันประจำประเทศไทย

เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรี (นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ)ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

ณ ห้องสีเหลือง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

เวลา 14.30 น. ประธานธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ (เจบิก) เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรี

(นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ) ณ ห้องสีเหลือง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

เวลา 21.00 น. นายกรัฐมนตรีและคณะ ออกเดินทางจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวถึงท่าอากาศยานทหาร

กองบิน 6 ดอนเมือง กรุงเทพฯ

ฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักโฆษก โทรภายใน 8055, 8088
โทร 0-2629-9292-3 โทรสาร 0-2281-4450 http://www.thaigov.go.th

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ