วาระงานประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2553

ข่าวกฏหมายและประกาศ 6 มกราคม พ.ศ. 2553 17:00 น. —สำนักโฆษก

เวลา 07.10 น. นายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางจากฝูงเครื่องบิน กองการบิน กรมการขนส่งทหารบก ไปยังท่าอากาศยานนราธิวาส
           อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
           - นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 418 สายบ้านคลองขุด จังหวัดปัตตานี ถึง
            บ้านท่าสาป จังหวัดยะลา ณ บริเวณทางหลวงหมายเลข 418 (กม. 29+448) บ้านท่าสาป อำเภอเมือง
            จังหวัดยะลา
เวลา 15.00 น. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย) เป็นประธานการประชุมผู้ตรวจราชการสำนัก-
           นายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
เวลา 18.25 น. นายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางถึงฝูงเครื่องบิน กองการบิน กรมการขนส่งทหารบก เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
ฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักโฆษก โทรภายใน 8055, 8088
โทร 0-2629-9292-3 โทรสาร 0-2281-4450 http://www.thaigov.go.th

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ