ปฏิทินวันหยุด 2563: ประเทศไทย

ข่าวทั่วไป ปฏิทินวันหยุด -- ศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 14:23:05 น.
ปฏิทินวันหยุดประเทศไทย พ.ศ.2563
หน่วยงานราชการ      ธนาคาร/สถาบันการเงิน

วันพุธ           1 มกราคม          วันขึ้นปีใหม่                                   หยุด                    หยุด

วันจันทร์        10 กุมภาพันธ์         วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา                         หยุด                    หยุด

วันจันทร์         6 เมษายน          วันจักรี                                      หยุด                    หยุด

วันจันทร์        13 เมษายน          วันสงกรานต์                                  หยุด                    หยุด

วันอังคาร       14 เมษายน          วันสงกรานต์                                  หยุด                    หยุด

วันพุธ          15 เมษายน          วันสงกรานต์                                  หยุด                    หยุด

วันศุกร์          1 พฤษภาคม         วันแรงงานแห่งชาติ                           ไม่หยุด                    หยุด

วันจันทร์         4 พฤษภาคม         วันฉัตรมงคล                                  หยุด                    หยุด

วันพุธ           6 พฤษภาคม         วันวิสาขบูชา                                  หยุด                    หยุด

วันพุธ           3 มิถุนายน          วันเฉลิมพระชนมพรรษา                          หยุด                    หยุด

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา สมเด็จพระราชินี

วันจันทร์         6 กรกฎาคม         วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา                      หยุด                    หยุด

วันอังคาร        7 กรกฎาคม         วันเข้าพรรษา                                 หยุด                  ไม่หยุด

วันอังคาร       28 กรกฎาคม         วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10                 หยุด                    หยุด

วันพุธ          12 สิงหาคม          วันแม่แห่งชาติ                                 หยุด                    หยุด

วันอังคาร       13 ตุลาคม           วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9                     หยุด                    หยุด

วันศุกร์         23 ตุลาคม           วันปิยมหาราช                                 หยุด                    หยุด

วันจันทร์         7 ธันวาคม          วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9      หยุด                    หยุด

วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ

วันพฤหัสบดี      10 ธันวาคม          วันรัฐธรรมนูญ                                 หยุด                    หยุด

วันพฤหัสบดี      31 ธันวาคม          วันสิ้นปี                                      หยุด                    หยุด

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง