คณะอนุฯ บริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำตอ.9 จ.เตรียมเสนอแผนให้ กยอ.สัปดาห์หน้า

ข่าวทั่วไป Friday May 18, 2012 17:58 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี และประธานที่ปรึกษา รมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำตะวันออก 9 จังหวัด โดยที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการน้ำของกลุ่มจังหวัดลุ่มน้ำตะวันออก 9 จังหวัดที่นำเสนอโดยจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดระยอง

ประกอบด้วย ข้อมูลปริมาณความต้องการน้ำรวมเพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อการเกษตรและเพื่ออุตสาหกรรม แนวโน้มของการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัด ปริมาณความต้องการใช้น้ำในอนาคต แนวทางในการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการแก้ไขปัญหาน้ำที่ได้ศึกษาความเหมาะสมไว้แล้ว ที่จะนำเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการจากรัฐบาล

นายวุฒิพงศ์ กล่าวว่า ปริมาณการใช้น้ำในจังหวัดภาคตะวันออกขณะนี้ พบว่ามีปริมาณการใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรมน้อยกว่าการใช้น้ำเพื่อการเกษตรกรรมประมาณ 20 เท่า ดังนั้น จึงต้องคิดถึงการวางแผนทำการเกษตรกรรมโดยไม่ใช้น้ำเพื่อการเกษตรมากเกินไป โดยแต่ละจังหวัดต้องคิดถึงแนวทางการปรับเปลี่ยน

รวมทั้งจะต้องมีแผนจัดสรรแบ่งการใช้น้ำ ไม่ควรทำการเกษตรในพื้นที่แล้ง ควรจะจัดลำดับความสำคัญของการปลูกพืช และเล็งเห็นถึงพืชชนิดที่มีมูลค่าเพิ่มที่มาก นอกเหนือจากการปลูกข้าว โดยขอให้คิดถึงภาพรวมของประเทศ ให้หาแนวทางลดต้นทุนการใช้น้ำให้กับเกษตรกร ให้มีการปลูกพืชที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ จัดสรรทรัพยากรให้ถูกต้อง เพื่อทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่มากขึ้น พร้อมกับขอให้แต่ละจังหวัดได้คิดถึงการจัดลำดับความสำคัญก่อน-หลังในการผันน้ำจัดสรรให้กับแต่ละอาชีพในกรณีที่เกิดวิกฤตเรื่องน้ำด้วย

โดยสรุปศักยภาพในการเก็บกักน้ำของ 8 จังหวัด (ไม่รวมจังหวัดระยอง) อยู่ที่ 2,985 ล้าน ลบ.ม. มีความต้องการน้ำในปัจจุบันสำหรับใช้ในทุกด้านอยู่ที่ 7,008 ล้าน ลบ.ม. ขณะที่เมื่อแผนงาน/โครงการแก้ไขปัญหาน้ำทั้งหมดดำเนินการแล้วเสร็จจะทำให้ได้ปริมาณน้ำเพิ่มรวมทั้ง 9 จังหวัดอีกจำนวน 1,541 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งจะใช้งบประมาณรวม 64,180 ล้านบาท (ยกเว้น จ.สมุทรปราการ)

ฝ่ายเลขานุการฯ จะได้รวบรวมข้อมูลปริมาณความต้องการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อการเกษตรกรรรมและเพื่ออุตสาหกรรมในปัจจุบัน-อนาคต แนวทางในการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการแก้ไขปัญหาน้ำทั้งหมดของทั้ง 9 จังหวัด ให้คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำตะวันออก 9 จังหวัด นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) พิจารณาในสัปดาห์หน้าต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ