กรมฝนหลวงฯ ปรับภารกิจให้สอดรับกับฤดูฝน เน้นเติมน้ำพื้นที่เขื่อนหลัก หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม

ข่าวทั่วไป สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 17:50:59 น.

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า เนื่องจากประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว จากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องเกือบทั่วไป แต่ในบางพื้นที่ยังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเนื่องจากฝนตกไม่ทั่วถึง และปริมาณน้ำในเขื่อนหลักต่าง ๆ ยังมีปริมาณน้อย กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจึงมีการปรับแผนปฏิบัติการเพื่อให้สอดรับกับฤดูฝน

นายสุรสีห์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในฤดูฝนนั้นกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้มีการวางแผนการปฏิบัติการที่รอบคอบมากขึ้นเพื่อไม่ให้กระทบกับพื้นที่การเกษตร และพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดปัญหาน้ำท่วม โดยประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และสำนักงานชลประทานในพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและปฏิบัติการเฉพาะในพื้นที่ขอรับบริการและเติมน้ำในพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนหลักเพื่อสำรองน้ำ อีกทั้งหลีกเลี่ยงการปฏิบัติการในพื้นที่เสี่ยงการเกิดน้ำท่วมไปพร้อมกัน โดยการโจมตีกลุ่มเมฆให้ฝนตกเฉพาะในพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนหลักจะช่วยลดจำนวนกลุ่มเมฆที่จะเคลื่อนตัวไปยังพื้นที่ข้างเคียงและพื้นที่การเกษตรที่มีปริมาณน้ำเพียงพอแล้ว ซึ่งเป็นการป้องกันความเสียหายในพื้นที่ดังกล่าวที่จะเสี่ยงเป็นพื้นที่น้ำท่วมอีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับผลการปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม - 17 พฤษภาคม 2560 มีการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 72 วัน มีวันฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 97.5 ขึ้นปฏิบัติงานจำนวน 1,434 เที่ยวบิน

(2,024:15ชั่วโมงบิน) ปริมาณการใช้สารฝนหลวง 1,237.73 ตัน พลุซิลเวอร์ไอโอไดด์สำหรับภารกิจปฏิบัติการฝนหลวงจำนวน 433 นัด และภารกิจปฏิบัติการยับยั้งความรุนแรงพายุลูกเห็บจำนวน 1,176 นัด จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 55 จังหวัด และ ทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างสะสมรวม 257.45 ล้าน ลบ.ม.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง