รัฐบาลเตรียมทำโครงการระยะ 2 แก้ปัญหาผู้มีรายได้น้อยแบบยั่งยืน เน้นการช่วยเหลือที่มากกว่าสวัสดิการ

ข่าวทั่วไป สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- เสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 10:30:03 น.

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ถึงโครงการจัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่า เป็นเพียงแนวทางหนึ่งเท่านั้นของรัฐบาลในปัจจุบัน เพื่อจะแก้ไขปัญหาผู้มีรายได้น้อยแบบมุ่งเป้าและยั่งยืน เน้นตอบสนองความต้องการพี่น้องประชาชนให้ตรงจุด ตอบโจทย์ให้ตรงประเด็น โดยรัฐบาลได้วางโครงสร้าง "ฐานข้อมูลกลางภาครัฐ" เชื่อมโยงข้อมูลของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และกำหนดมาตรการ เพื่อให้ความช่วยเหลือไม่ซ้ำซ้อน ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะเป็นการบริหารจัดการต่อปัญหาของผู้มีรายได้น้อยได้อย่างยั่งยืน อย่างแท้จริง

นายกรัฐมนตรี ระบุว่า สำหรับรูปแบบการช่วยเหลือในอนาคตนั้น จะเป็นมากกว่าการให้สวัสดิการ (Welfare) โดยจะส่งเสริมอาชีพ การฝึกทักษะแรงงาน หรือการเพิ่มศักยภาพของแรงงาน (Workfare) ก็มีแนวความคิดในการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้มีรายได้น้อยไม่ว่าจะอยู่ในวัยแรงงานหรือวัยชราที่มีความพร้อมทำงานตามขีดความสามารถและตามความสมัครใจสำหรับเข้าโครงการอบรม การเสริมความรู้ เพราะบางพื้นที่อาจจะขาดแค่ความรู้ บางพื้นที่ก็ขาดทุนในการประกอบการ ซึ่งต้องชี้ชัดลงไปเป็นกลุ่มเป็นพื้นที่เพื่อให้ทุกคนได้มีอาชีพเสริม มีรายได้ มีเวลาที่จะพัฒนาตัวเอง

"กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ก็จะอำนวยความสะดวก และแสวงความร่วมมือกลไกประชารัฐในพื้นที่ ในแต่ละชุมชน โดยจะทำเป็นโครงการระยะที่ 2 ต่อไป ก็ขอให้ติดตาม" นายกรัฐมนตรีระบุ

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง