ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกป่า

ข่าวทั่วไป สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- อังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 17:30:34 น.

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในทุกระดับ เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกป่า จากเดิมที่กฎหมายให้ทุกคนออกจากป่าเป็นให้สิทธิชุมชนในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้ที่อยู่ใกล้ชุมชน ซึ่งจะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวมากขึ้น

"ถ้าให้กรมป่าไม้ดูแลป่าไม้จะค่อยๆ หมดไปเพราะมีคนไม่พอ แต่ถ้าให้ประชาชนช่วยกันดูแลจะช่วยให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นอีกกว่า 19 ล้านไร่ จากที่มีอยู่ 102.4 ล้านไร่" พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าว

รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า หลังจากกฎหมายฉบับนี้ผ่านการพิจารณาของที่ประชุมสภานิติบัญญัติ (สนช.) แล้วจะมีการออกประกาศฯ 4 ฉบับ เพื่อเป็นระเบียบและวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม โดยจะเปิดให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการยกร่างประกาศฯ เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริง

ที่ผ่านมาได้มีการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกลายเรื่องเพื่อรักษาไว้ให้ลูกหลาน เช่น การปิดอ่าวตาชัยซึ่งทำให้ปะการังสามารถฟื้นตัวกลับาราว 80-90% แล้ว และกำลังดำเนินการแก้ไขมาตรา 7 ของ พ.ร.บ.ป่าไม้ เพื่อเปิดโอกาสให้การปลูกไม้มีค่า เช่น ไม้พะยูง ในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์สามารถใช้ประโยชน์ได้จากเดิมที่กำหนดให้เป็นไม้หวงห้ามที่ไม่สามารถตัดได้

"รัฐบาลได้ปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ป่า การปลูกไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์จะมีมูลค่าเป็นเงินออมในอนาคต ต้นไม้จะกลายเป็นทรัพย์สิน" พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าว

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กฎหมายฉบับนี้เป็นการสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก จากเดิมที่ถูกมองว่าจะคำนึงถึงแต่ส่วนกลางหรือปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีฐานะ แต่รัฐบาลนี้คำนึงถึงพี่น้องประชาชนเป็นหลัก

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง