ครม.อนุมัติให้ กปภ.ปรับเปลี่ยนแหล่งเงินโครงการขยายประปาสาขาชลบุรี-พนัสนิคม-พานทอง-ท่าบุญมี

ข่าวทั่วไป สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- อังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 18:32:22 น.

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามความเห็นของกระทรวงการคลังให้การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ปรับเปลี่ยนแหล่งเงินโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี-พนัสนิคม-พานทอง-ท่าบุญมี  ปีงบประมาณ 2560 (ระยะที่ 1) จากเงินงบประมาณร้อยละ 75 จำนวน 2,166.821 ล้านบาท และเงินนอกงบประมาณร้อยละ 25 จำนวน 722.273 ล้านบาท เป็นเงินอุดหนุนร้อยละ 75 จำนวน 2,166.821 ล้านบาท และเงินกู้ในประเทศร้อยละ 25 จำนวน 722.273 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันเงินกู้

ทั้งนี้ให้ กปภ.รับความเห็นของสำนักงบประมาณ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง