กรมควบคุมลมพิษ คาดปริมาณ PM มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นพรุ่งนี้ แต่มาตรการลดฝุ่นจะช่วยให้ปริมาณฝุ่นละอองลดลงได้

ข่าวทั่วไป สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- อาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 17:36:03 น.

ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานและสถานการณ์คุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 17 ก.พ. 62 ณ เวลา 08.00 น. ดังนี้ สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตรวจวัดได้  16 – 32 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่า ไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) ดัชนีคุณภาพอากาศทุกพื้นที่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศดีถึงดีมาก

กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่า ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีลมพื้นผิว (ที่ระดับความสูง 10 เมตร) เป็นลมใต้มีกำลังแรงขึ้นมาเล็กน้อย ส่วนระดับสูงขึ้นไปมีทิศทางเป็นลมฝ่ายใต้ ตะวันออกเฉียงใต้ มีกำลังแรงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเมื่อวาน พัดปกคลุมกรุงเทพฯ และปริมณฑล และคาดการณ์ว่าวันพรุ่งนี้ ลมส่วนใหญ่ยังเป็นลมฝ่ายใต้และจะมีกำลังแรงขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อนลง อุณหภูมิจะเริ่มสูงขึ้นในตอนกลางวัน ระดับเพดานการหักกลับของอุณหภูมิ (inversion) จะขยายสูงขึ้น การไหลเวียนของอากาศยังดีต่อเนื่องจากเมื่อวาน ซึ่งกรมควบคุมมลพิษ คาดการณ์ว่าในวันพรุ่งนี้ (18 ก.พ.) ปริมาณ PM มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่การดำเนินมาตรการเพื่อลดฝุ่นละอองของหน่วยงานต่างๆ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่องทุกวันจะช่วยให้ปริมาณฝุ่นละอองลดลงได้

ถึงแม้ว่าค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จะไม่เกินค่ามาตรฐาน โดยกรุงเทพมหานครดำเนินการล้างทำความสะอาดพื้นผิวถนนพระราม 9 ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก อีกทั้งร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ดำเนินการกวาดล้างถนนและทางเท้า รวมถึงฉีดพ่นละอองน้ำต่อเนื่องในทุกเขต ทุกวัน จัดกิจกรรม "Big cleaning" เพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละออง ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพประชาชนในพื้นที่เขตต่างๆ ติดตาม เฝ้าระวัง และดำเนินภารกิจเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฝุ่น PM2.5 และการใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี

โดยจากรายงานผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์มลพิษทางอากาศโดยสำนักอนามัยและสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ประจำวันเสาร์ที่ 16 ก.พ. 62 พบว่า หน่วยแพทย์รวม 50 หน่วย ผู้รับบริการ 1,451 คน ดูแลสุขภาพจิต 224 คน ตรวจรักษาโรค 350 คน การพยาบาล 866 คน เวชภัณฑ์ 3,724 ชิ้น สื่อประชาสัมพันธ์ 2,323 แผ่น

นอกจากนี้ หน่วยงานต่างๆ เช่น กรมชลประทาน กองทัพ ได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่พร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำและรถยนต์บรรทุกน้ำติดตั้งเครื่องพ่นไอน้ำร่วมปฏิบัติการกับกรุงเทพมหานคร ทำความสะอาดฝุ่นละอองบนพื้นผิวถนนและทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อล้างทำความสะอาดและบรรเทาปัญหาฝุ่นละออง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ดำเนินการตรวจสอบสภาพอากาศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขึ้นบินทำฝนเทียม เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5

กรมควบคุมมลพิษและกรุงเทพมหานคร บูรณาการความร่วมมือติดตามตรวจสอบค่า PM2.5 ประเมินสถานการณ์และรายงานผลสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่องทุกวัน

กอ.รมน. กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการโรงงาน และหน่วยงานท้องถิ่น ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อลดกำลังการผลิต หยุดประกอบกิจการบางประเภทที่สามารถทำได้ จัดกิจกรรม "Big Cleaning" และตรวจสอบการระบายมลพิษ เพื่อช่วยลดการระบาย PM2.5

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนข้อมูลประกอบการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5

กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการติดตามและประเมินสถานการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนที่เหมาะสม

บก.จร. กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร และกรมควบคุมมลพิษ จัดเจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจวัดควันดำเป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่อง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง