ครม.อนุมัติ"หจก.ศิลาเขาตำบล"ทำเหมืองแร่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 บีเอ็มของลุ่มน้ำป่าสัก

ข่าวทั่วไป สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- จันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 16:20:02 น.

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติการขอผ่อนผันใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 บีเอ็ม เพื่อทำเหมืองแร่ตามคำขอประทานบัตรที่ 7/2556 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาตำบล ที่มี น.ส.สุรีรัตน์ วรปัญญา บุตรสาวของนายนิยม วรปัญญา อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ได้รับใบอนุญาต ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 15 พ.ค.33 และ 21 ก.พ.38 โดยเมื่อ ครม.อนุมัติผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 บีเอ็มสำหรับโครงการดังกล่าว และหน่วยงานเจ้าของพื้นที่อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่แล้ว กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จะได้ดำเนินการให้ครบถ้วนถูกต้องตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรต่อไปตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ

สาระสำคัญของเรื่องนี้ คือ อนุมัติการขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 บีเอ็ม เพื่อทำเหมืองแร่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 บีเอ็มของลุ่มน้ำป่าสัก และเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าซับลังกา ซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาตำบล ได้ยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้แล้ว โดยพื้นที่ไม่เป็นแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ไม่เป็นพื้นที่ต้องห้ามสำหรับการทำเหมืองตามระเบียบและกฎหมายของส่วนราชการต่าง ๆ การปิดประกาศการขอประทานบัตรไม่มีผู้ร้องเรียนคัดค้าน รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมได้แจ้งความเห็นชอบในการขอประทานบัตร และคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านเหมืองแร่ ได้ให้ความเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเมื่อวันที่ 14 มี.ค.60

ข่าวที่เกี่ยวข้อง