ในหลวง ทรงสถาปนาพระเกียรติยศ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ

ข่าวทั่วไป สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- เสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 13:22:08 น.

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์อ่านประกาศ พระบรมราชโองการให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศ สมเด็จพระราชินีสุทิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุดาพิมลรัตน์ พระบรมราชินี ให้มีพระเกียรติยศสมบูรณ์ตามราชประเพณี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง