รมว.สาธารณสุข เปิดประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย เพื่อเพิ่มคุณภาพบริการด้านสุขภาพ

ข่าวทั่วไป 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 12:37 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รมว.สาธารณสุข เปิดประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย เพื่อเพิ่มคุณภาพบริการด้านสุขภาพ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข พร้อมด้วย นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข และนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (National Health R2R Forum) ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ "Meta R2R to Value Based Healthcare" โดยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 – 2 สิงหาคม 2562 เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขทุกวิชาชีพจากทั่วประเทศกว่า 3,000 คน ได้แลกเปลี่ยนความรู้แนวคิด ประสบการณ์ รวมทั้งงานวิจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำงานจริง เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมที่ทันสมัย นำไปปรับปรุงระบบงานให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและวงการสาธารณสุข

นายอนุทิน กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดนโยบายส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขจัด ความเหลื่อมล้ำและความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ระยะแรกให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร ทั้งระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง นำแนวคิดการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย(R2R) เพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริการประชาชน ผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้การแก้ปัญหาที่พบในการทำงานจริง ทั้งการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อตอบสนองต่อประชาชนทั้งหมด ไม่ใช่ผู้ป่วยอย่างเดียว ซึ่งการทำ R2R จะทำให้บุคลากรสาธารณสุขเกิดการพัฒนาตนเอง และสร้างสรรค์ผลงานเพื่อประโยชน์แก่ประชาชน และนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากงานประจำที่มีคุณค่า นำไปปรับใช้ในการทำงานต่อไป

ทั้งนี้ ในปีนี้ มีผู้เสนอผลงานวิชาการ R2R เข้ารับการคัดเลือกจำนวน 900 เรื่อง ผ่านการคัดเลือกเป็นผลงานวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยดีเด่นจำนวน 38 เรื่อง และนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์แววดีมีลุ้น 100 เรื่อง ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ