สศค.เซ็น MOU รับความช่วยเหลือทางวิชาการจาก UNICEF หนุนสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาเศรษฐกิจภาคประชาสังคม

ข่าวทั่วไป Thursday September 19, 2019 16:40 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า สศค.ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) กับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Children’s Fund : UNICEF) เพื่อรับความช่วยเหลือทางเทคนิคเรื่อง "การกำหนดนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การทบทวนระบบบำเหน็จบำนาญของประเทศ และการรายงานการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ และตัวทวีคูณทางเศรษฐกิจจากการดำเนินนโยบายทางสังคมของรัฐบาล" โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

สำหรับการให้ความช่วยเหลือของ UNICEF เป็นการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ โดยจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคนิคในการพัฒนาประสิทธิภาพของภาครัฐในการกำหนดนโยบายทางสังคมและระบบการคุ้มครองทางสังคมรวมถึงการนำเงินโอนทางสังคม (Social Cash Transfer) มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภาคประชาสังคม ให้มีความเข้มแข็งอย่างทั่วถึงและยั่งยืนสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบัน ที่เน้นการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคน ดังนั้น จึงได้กำหนดหัวข้อของความร่วมมือ ได้แก่ 1) การกำหนดนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2) การทบทวนระบบบำเหน็จบำนาญของประเทศไทย และ 3) การรายงานการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและตัวคูณทางเศรษฐกิจจากการดำเนินนโยบายทางสังคมของรัฐบาล

การจัดทำบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ UNICEF ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีประสบการณ์ที่กว้างขวาง ซึ่ง สศค.จะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการเสนอแนะนโยบายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตประชาชนในอนาคตต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ