สภาวิศวกรชง 3 แนวทางให้รัฐบาลแก้อุทกภัยยั่งยืนในอุบลราชธานี

ข่าวทั่วไป Friday October 11, 2019 16:29 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร เสนอ 3 แนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานีตามหลักด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อจัดการปัญหาดังกล่าวในระยะยาวอย่างยั่งยืนให้กับรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ ทำให้มีแนวโน้มประสบภัยพิบัติดังกล่าวซ้ำได้อีกหากยังไม่มีวิธีการจัดการปัญหาอย่างตรงจุด

แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ประกอบด้วย 1.เสริมตลิ่งสูงกว่า 4 เมตร ป้องน้ำเอ่อล้นเข้าเขตเมือง เสริมตลิ่งบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำให้สูงขึ้นกว่า 4 เมตร หรือเทียบเท่าระดับความสูงที่พ้นพื้นอาคาร 2 ชั้น โดยเฉพาะในพื้นที่ก่อนถึงเขตเมือง เพื่อเพิ่มปริมาตรในการรองรับน้ำเนื่องจากปีนี้ท่วมสูงถึง 6 เมตร ซึ่งอาศัยโมเดลตั้งรับภัยพิบัติเช่นเดียวกับเมืองนิวออร์ลีนส์ รัฐลุยเซียนา ที่ปรับพื้นที่ริมตลิ่งกันน้ำสูงกว่าอาคารที่พักสองชั้น

2.ติดตั้งระบบการเตือนภัยล่วงหน้าที่สามารถพยากรณ์อากาศ และการตรวจระดับน้ำขึ้นที่แม่นยำและเรียลไทม์ เพื่อให้ประชาชนสามารถทำการขนย้ายหรืออพยพไปยังศูนย์พักพิงได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย และ 3.ทำระบบท่อ/อุโมงค์ระบายน้ำขนาดย่อม ด้วยการเชื่อมต่อจากแม่น้ำมูล ลอดใต้ถนนไปยังแหล่งระบายน้ำใหญ่ หรือแก้มลิง เพื่อทำการระบายน้ำออกไปให้มากที่สุด พร้อมป้องกันน้ำเอ่อล้นตลิ่ง ซึ่งแนวทางดังกล่าวสามารถทำได้ภายใน 1 ปี และเป็นการดำเนินการได้โดยที่ประชาชนไม่เดือดร้อนเรื่องการเวนคืนที่ดิน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ