มท.ทำหนังสือด่วนถึง ผวจ.ทุกจังหวัดเร่งสำรวจข้อมูลรองรับกม.ภาษีที่ดินฯ มีผล 1 ม.ค.63

ข่าวทั่วไป 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 18:52 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าวจากกระทรวงมหาดไทย ระบุว่า กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานคร ให้เตรียมการการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายหลัง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 ม.ค.63 เพื่อรองรับกฎหมายลำดับรองจำนวน 6 ฉบับ

ทั้งนี้ ให้เร่งรัดสำรวจข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อนำมาจัดทำประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีห้องชุด เพื่อปิดประกาศให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ภายในปลายเดือนพ.ย.นี้ และดำเนินการอื่น ๆ เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

ส่วนกรณี "เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง" ในเขตพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย เนื่องจากเหตุอันพ้นวิสัยที่จะป้องกันได้ ให้จังหวัดหรือ กทม. ประกาศแจ้งให้ผู้เสียภาษีที่จะขอลดหรือยกเว้นภาษี มาลงทะเบียนแจ้งรายชื่อและรายละเอียดความเสียหาย พร้อมทั้งประกาศรายชื่อผู้เสียภาษีที่มาลงทะเบียน ณ ที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน

"ให้เร่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อ จำนวนพื้นที่ และสัดส่วนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับความเสียหาย เพื่อเสนอขอความเห็นชอบ รมว.มหาดไทย ตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ 26 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562"

อย่างไรก็ดี หากมีปัญหาทางปฏิบัติ ให้จังหวัดหรือ กทม.เสนอเรื่องเพื่อขอคำปรึกษาหรือคำแนะนำจากคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ