ปลัดพาณิชย์สั่งขรก.-ลูกจ้างเลี่ยงเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงไวรัสโควิด-19

ข่าวทั่วไป Thursday February 27, 2020 19:19 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปลัดพาณิชย์สั่งขรก.-ลูกจ้างเลี่ยงเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงไวรัสโควิด-19

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้ลงนามในหนังสือเวียนถึงหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อขอความร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดย 1.ขอความร่วมมือให้บุคคลากรในสังกัดรวมถึงข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ทั้งหมด หลีกเลี่ยงการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางในทุกกรณีไปยังพื้นที่ในประเทศและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 9 แห่ง ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน สิงคโปร์ อิตาลี และอิหร่าน

2.พิจารณาไม่อนุญาตให้บุคคลากรในสังกัด เดินทางไปยังพื้นที่ประเทศและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 9 แห่ง หากไม่มีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเดินทางไปโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 3.หากพบว่ามีบุคลากรในสังกัดเดินทางเข้าไป หรือผ่านไป ในพื้นที่ในประเทศและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 9 แห่ง ให้หัวหน้าส่วนราชการเฝ้าระวังอาการติดเชื้อโควิด-19 ของบุคลากรดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เมื่อเดินทางกลับถึงไทย รวมทั้งสั่งการให้บุคลากรนั้นๆ หยุดราชการ และไม่เดินทางเข้ามาในกระทรวงพาณิชย์เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการระบาดของโรค

4.การดำเนินการของหัวหน้าส่วนราชการตามข้อ 3 ให้ใช้กับบุคลากรทุกคนของกระทรวงพาณิชย์ ในกรณีต้องสงสัยว่าติดโรคโควิด-19 และ 5.หากมีพฤติการณ์พิเศษที่ทำให้บุคคลากรตามข้อ 3 หรือข้อ 4 ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้ ให้หัวหน้าส่วนราชการสั่งการให้หยุดราชการของบุคคลากรดังกล่าวโดยไม่นับเป็นวันลา ตามจำนวนวันที่ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้ แต่ไม่เกิน 14 วันต่อเนื่อง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุดนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ได้เลื่อนการเดินทางไปเยือนแอฟริกาใต้ ในระหว่างวันที่ 13-19 มี.ค.นี้ออกไปอย่างไม่มีกำหนด จากเดิมที่จะนำคณะเดินทางไปเพื่อเจรจาการค้า และผลักดันการส่งออกสินค้าไทยสู่ตลาดแอฟริกาใต้


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ