ครม.อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน ตามการเสนอของ ก.เกษตรและสหกรณ์

ข่าวทั่วไป Tuesday May 26, 2020 16:35 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551 เนื่องจากบทบัญญัติเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้ำไม่ครอบคลุมการพัฒนาและเก็บรักษาน้ำในดินและน้ำบนดิน รวมถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ไม่ครอบคลุมหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องทรัพยากรน้ำ และปัญหาการถ่ายโอนการบริการวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดิน น้ำ พืช ปุ๋ย หรือสิ่งปรับปรุงดิน ไปยังภาคเอกชนหรือมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งทำให้เกษตรกรต้องเสียค่าบริการ ก่อให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่เกษตรกรรมและการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายการพัฒนาที่ดิน

โดยร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ มีสาระสำคัญ คือ

1) แก้ไขบทนิยาม "การอนุรักษ์ดินและน้ำ" ให้ครอบคลุมถึงการพัฒนาและเก็บรักษาน้ำในดินและน้ำบนดิน

2) แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาที่ดินให้ครอบคลุมถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องทรัพยากรน้ำ โดยเพิ่มเติมให้อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นกรรมการ และแก้ไขให้คณะกรรมการพัฒนาที่ดินมีอำนาจหน้าที่ในการออกระเบียบเกี่ยวกับคำขอให้วิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดิน น้ำ พืชปุ๋ย หรือสิ่งปรับปรุงดิน คำขอให้ปรับปรุงดินหรือที่ดิน คำขอให้อนุรักษ์ดินและน้ำ คำขอให้บริการแผนที่ ข้อมูลทางแผนที่

3) เพิ่มหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินในการทำสำมะโนที่ดิน การพัฒนาและเก็บรักษาน้ำในดินและน้ำบนดินเพื่อการเกษตร ตลอดจนการให้บริการ สาธิต ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ให้สอดคล้องกับภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน

4) แก้ไขให้เกษตรกรสามารถยื่นคำขอใช้บริการวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดิน น้ำ พืช ปุ๋ย หรือสิ่งปรับปรุงดิน ต่อหน่วยงานพัฒนาที่ดินในท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานพัฒนาที่ดินครบทุกจังหวัดแล้ว จากเดิมในบางจังหวัดที่ไม่มีหน่วยงานพัฒนาที่ดิน จะต้องยื่นคำขอต่อเขตหรือที่ว่าการอำเภอ

5) แก้ไขให้เกษตรกร ผู้วิจัย และประชาชนที่ต้องการให้กรมพัฒนาที่ดิน ปรับปรุงที่ดิน อนุรักษ์ดินและน้ำ บริการแผนที่ ข้อมูลทางแผนที่ สามารถยื่นคำขอต่อหน่วยงานพัฒนาที่ดินในท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ โดยการเสียค่าใช้จ่ายเป็นไปตามกฎกระทรวง

ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดินเตรียมการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และอื่นๆ ให้แก่ภาคเอกชนหรือมหาวิทยาลัยต่างๆ ดำเนินการแทน โดยยกเว้นค่าใช้จ่ายให้เฉพาะเกษตรกรและงานวิจัยที่มาขอใช้บริการ เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้เกษตรกรพัฒนาอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ