"ประวิตร" ยกเว้นอากรไม้เศรษฐกิจ/ไม้แปรรูป ส่งเสริมการส่งออก-เร่งเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศ

ข่าวทั่วไป Thursday August 6, 2020 14:35 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 ที่มีพล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบการยกเว้นอากรขาออกไม้เศรษฐกิจ/ไม้แปรรูป และปรับลดอัตราอากรขาออก ไม้ท่อน เพื่อส่งเสริมการส่งออกภาคเศรษฐกิจ รวมทั้งเห็นชอบการขยายกรอบเวลาการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ และร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ เป็นเวลา 6 เดือน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังรับทราบมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เห็นชอบร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติแล้วเมื่อวันที่ 6 พ.ย.62 ที่มีการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และตอบรับกับความต้องการของประชาชน รวมทั้งรับทราบเรื่องโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาป่าไม้ทั้งระบบ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งกำหนดให้ประเทศไทยมีพื้นที่สีเขียว 55% แบ่งเป็น พื้นที่ป่าสมบูรณ์ 35% พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์ 15% และพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท 5% เพื่อเป็นการพลิกฟื้นผืนป่าสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ และคุณภาพชีวิตชุมชนที่อยู่อาศัย และที่ทำกินในพื้นที่ป่า สามารถอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริ

พร้อมกันนี้ขอให้ทุกส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และจิตอาสา ได้รณรงค์ร่วมกันปลูกต้นไม้/ปลูกป่า เนื่องในโอกาสครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ที่คนไทยทั้งชาติได้น้อมนำปฏิบัติมาทุกปีอย่างต่อเนื่อง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ