ครม.อนุมัติงบกลาง 1.4 พันลบ.ฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหายจากอุทกภัยใน 5 จ.ภาคใต้

ข่าวทั่วไป Tuesday March 9, 2021 16:59 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 1,372.41 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ คือ ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส พัทลุง และสุราษฎร์ธานี ซึ่งเกิดเหตุอุทกภัยในช่วงวันที่ 27พ.ย.-18 ธ.ค.63

สำหรับงานซ่อมแซมแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ งานบูรณะทางหลวงแผ่นดินและโครงสร้างพื้นฐานของกรมทางหลวง เช่น งานก่อสร้างและซ่อมสะพาน งานแก้ไขและป้องกันดินสไลด์ งานฟื้นฟูและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ รวม 40 รายการ วงเงิน 985.32 ล้านบาท และงานบูรณะทางหลวงชนบทและโครงสร้างพื้นฐานของกรมทางหลวงชนบท เช่น งานซ่อมแซมถนนและคอสะพานขาด งานก่อสร้างโครงสร้างระบายน้ำ งานป้องกันการกัดเซาะ รวม 49 รายการ วงเงิน 387.09 ล้านบาท

ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการ ครม.ให้ความเห็นว่า กระทรวงคมนาคมควรประสานงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดการซ่อมแซมทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆที่ได้รับความเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว โดยคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยเป็นสำคัญทั้งในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การก่อสร้างและฟื้นฟู และการส่งมอบงาน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้เส้นทางสำหรับการสัญจรและการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ และควรบูรณาการแนวทางการจัดการอุทกภัยร่วมกัน เพื่อให้มีกรอบการดำเนินงานและบริหารจัดการที่เป็นระบบ มีประสิทธิภาพและสามารถรับมือกับสถานการณ์รวมถึงภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงทีในอนาคต


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ