ก.เกษตรฯ เร่งอัพเกรดบริการภาครัฐ 22 หน่วยงาน สร้างโอกาสไทยในยุคโลกขาดแคลนอาหาร

ข่าวทั่วไป Monday May 30, 2022 16:04 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ก.เกษตรฯ เร่งอัพเกรดบริการภาครัฐ 22 หน่วยงาน สร้างโอกาสไทยในยุคโลกขาดแคลนอาหาร

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ กำลังเร่งเครื่องอัพเกรดบริการภาครัฐ (e-Service) สู่กระทรวงเกษตร 4.0 เพื่อยกระดับศักยภาพและประสิทธิภาพภาคเกษตรภายใต้ "5 ยุทธศาสตร์" และนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์

ทั้งนี้ เป็นการเพิ่มโอกาสไทยในฐานะครัวโลก ในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนอาหารจากผลกระทบของโควิด-19 และสงครามรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ 22 หน่วยงาน กำหนดเป้าหมายแรกให้บริการแก่ประชาชน ในรูปแบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) รวม 176 ระบบ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จและให้บริการเรียบร้อยแล้ว 167 ระบบ และอยู่ระหว่างการพัฒนา 9 ระบบ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการพัฒนาให้แล้วเสร็จภายในปี 65

สำหรับระบบริการ จะมุ่งเน้นให้บริการครอบคลุมตลอดวัฏจักรการทำการเกษตร ตั้งแต่การวางแผนการผลิต จนถึงการตลาด อาทิ ระบบตรวจสอบดิน (กรมพัฒนาที่ดิน) ระบบโปรแกรมประยุกต์การคำนวณการให้อาหารกุ้งทะเล (Feed App) (กรมประมง) ระบบการขอใบอนุญาตนำหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร (ร.3/ ร.4/ ร.5) (กรมปศุสัตว์) ระบบงานยื่นคำขอและออกใบสำคัญขึ้นทะเบียน/ ใบรับรอง/ ใบอนุญาตนำเข้าปุ๋ย (กรมวิชาการเกษตร) รวมทั้งยังมีระบบที่เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ National Single Window (NSW) ของกรมศุลกากร เพื่อการออกใบอนุญาตที่สำคัญต่างๆ ใบสำคัญในการนำเข้า-ส่งออก หรือการรับรองผลการตรวจสุขอนามัยพืชและสัตว์ (จำนวน 55 ระบบ)

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งาน ทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปให้สืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงการบริการ e-Service ของกระทรวงเกษตรฯ ได้ง่ายยิ่งขึ้น สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ของกระทรวงเกษตรฯ ได้จัดทำ Web Application "ระบบบริการภาครัฐ: http://mis.oae.go.th/rservice" เพื่อเป็นช่องทางกลางในการเข้าถึงบริการ e-Service ของกระทรวงเกษตรฯ

ทั้งนี้ ระบบบริการภาครัฐ มีเมนูจำแนกตามกิจกรรมบริการที่สอดคล้องกับวัฏจักรการทำการเกษตรทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย 1. การวางแผนการผลิต 2. การหาปัจจัยการผลิต 3. การเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ดูแลรักษา 4. การเก็บเกี่ยว 5. การแปรรูป การเพิ่มมูลค่า และ 6. การตลาด การจำหน่าย

นอกจากนี้ ยังมีเมนูพิเศษอื่นๆ เพื่อการสืบค้นและสามารถเข้าถึงงานวิจัย ตลอดจนรายชื่อองค์ความรู้เทคโนโลยีเกษตร และนวัตกรรมของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (ศูนย์ AIC 77 จังหวัด) โดยผู้ใช้งานสามารถค้นหาระบบ e-Service ที่ต้องการได้ทันที และระบบจะเชื่อมโยงไปถึงระบบ e-Service ของหน่วยงานต้นทางที่พร้อมให้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วและง่าย ต่อการใช้งาน "กระทรวงเกษตรฯ พร้อมที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์ข้อมูล (Big Data) และรัฐบาลเทคโนโลยี (Gov Tech) ให้มีระบบ e-Service เพื่อ ให้บริการเพิ่มขึ้น ตลอดจนปรับเปลี่ยนระบบการทำงานหรือการให้บริการแบบเดิมมาสู่รูปแบบดิจิทัล ซึ่งสอดรับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้กลายเป็นองค์การดิจิทัล (Digital Organization) โดยเร็วที่สุดอย่างต่อเนื่องต่อไป" นายอลงกรณ์ กล่าว


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ