ก.ทรัพย์ฯ เร่งตั้งกรม Climate Change รองรับภารกิจแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง

ข่าวทั่วไป Wednesday September 28, 2022 15:38 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ก.ทรัพย์ฯ เร่งตั้งกรม Climate Change รองรับภารกิจแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง

นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาการจัดตั้งกรมเพื่อรองรับภารกิจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) โดยที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันพิจารณาร่างสาระสำคัญคำชี้แจงประกอบการขอปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ การทบทวนบทบาท ภารกิจภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งภารกิจของกระทรวงฯ หน่วยงานในสังกัด ตลอดจนภารกิจตามกฎหมาย ยุทธศาสตร์ และแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (61-80) แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (58 - 93) การวิเคราะห์ Business Analysis และการวิเคราะห์เหตุผลความจำเป็นของการขอแบ่งส่วนราชการ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันพิจารณา Roadmap การดำเนินงานจัดตั้งกรมเพื่อรองรับภารกิจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) โดยเร่งดำเนินงานจัดตั้งกรมฯ ให้เร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม ในวันที่ 1 ตุลาคม 66 เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างจริงจังและเห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ควบคู่กับการเตรียมรับมือกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ