คลัง ชงครม.เคาะรูปแบบโครงการ "ดิจิทัลวอลเล็ต"/เสนอไทยเจ้าภาพจัดกีฬา "เอเชียนอินดอร์"

ข่าวทั่วไป Tuesday April 23, 2024 10:36 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยมีวาระที่น่าสนใจวันนี้ คือ กระทรวงการคลัง จะเสนอรูปแบบการดำเนินโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต ซึ่งทั้งแหล่งที่มาของเงิน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการต่างๆ ได้ผ่านความเห็นชอบจากบอร์ดดิจิทัลวอลเล็ตไปแล้วเมื่อวันที่ 10 เม.ย.67 และล่าสุดวานนี้ (22 เม.ย.) นายกรัฐมนตรี และพรรคร่วมรัฐบาล ได้มีการหารือถึงรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ ร่วมกันอีกครั้ง

สำหรับวาระเพื่อพิจารณา ได้แก่

 • กระทรวงสาธารณสุข เสนอ ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตพิเศษเฉพาะคราว เพื่อส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ที่ห้ามนำเข้า พ.ศ. ...
 • กระทรวงสาธารณสุข เสนอ ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตให้ผลิตหรือนำเข้าตัวอย่างของตำรับยาเสพติดให้โทษ ในประเภท 3 หรือตำรับวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 พ.ศ. ...
 • กระทรวงสาธารณสุข เสนอ ร่างกฎกระทรวงกำหนดภาพ เครื่องหมาย หรือข้อความที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสารระเหย ที่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าสารระเหยต้องจัดทำก่อนนำออกจำหน่าย พ.ศ. ...
 • กระทรวงสาธารณสุข เสนอ ร่างกฎกระทรวงวัตถุตำรับยกเว้น พ.ศ. ...
 • กระทรวงศึกษาธิการ เสนอ ร่างกฎกระทรวงการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ...
 • กระทรวงมหาดไทย เสนอ ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันงบประมาณการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออก ระยะที่ 1 เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 • กระทรวงคมนาคม เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกัน ความเสียหายที่เกิดแก่ชีวิตและร่างกายของคนโดยสาร พ.ศ. ?
 • กระทรวงคมนาคม เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดจำนวนเงินค่าทดแทนภาระในอสังหาริมทรัพย์บน เหนือพื้นดิน หรือพื้นน้ำ ในกิจการของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ?
 • กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอร่างกฎกระทรวงสำมะโนหรือสำรวจตัวอย่างการเกษตร พ.ศ. ?
 • กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์ และมาเชียลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021)
 • กระทรวงพลังงาน เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง

วาระอื่นๆ ได้แก่

 • กระทรวงการคลัง เสนอรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 • สำนักงบประมาณ เสนอการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 • กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอร่างบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน
 • กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอร่างบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลของสุลต่านและยัง ดี-เปอร์ตวน แห่งบูรในดารุสชาลาม
 • กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงการบินพลเรือนและการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
 • กระทรวงพลังงาน เสนอร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงาน ระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงไฟฟ้า พลังงาน และทรัพยากรแร่ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
 • กระทรวงคมนาคม เสนอขออนุมัติการจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างเครือข่ายความเป็นเลิศของคนประจำเรือ ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก กับกรมเจ้าท่า ประเทศไทย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ