เช็คที่นี่!! ติดต่อราชการ 10 หน่วยงานรัฐไม่ต้องยื่นเอกสารนิติบุคคล

ข่าวทั่วไป Friday May 17, 2024 16:07 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

เช็คที่นี่!! ติดต่อราชการ 10 หน่วยงานรัฐไม่ต้องยื่นเอกสารนิติบุคคล

การติดต่อราชการหลังจากนี้ จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เพราะสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันขับเคลื่อนการเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวก ลดภาระให้กับประชาชน ไม่ต้องยื่นหนังสือรับรองนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ได้แก่

  • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สามารถลดกระบวนงาน 22,287 ธุรกรรม
  • กรมโรงงานอุตสาหกรรม สามารถลดกระบวนงาน 401,344 ธุรกรรม
  • กรมสรรพสามิต สามารถลดกระบวนงาน 1,804 ธุรกรรม
  • กรมศุลกากร สามารถลดกระบวนงาน 1,978,768 ธุรกรรม
  • ธนาคารแห่งประเทศไทย สามารถลดกระบวนงาน 666 ธุรกรรม
  • กรมที่ดิน สามารถลดกระบวนงาน 5,692,155 ธุรกรรม
  • กรมธนารักษ์ สามารถลดกระบวนงาน 47,9604 ธุรกรรม
  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) สามารถลดกระบวนงาน 70,755 ธุรกรรม
  • กรมบัญชีกลาง สามารถลดกระบวนงาน 371,734 ธุรกรรม
  • กรมสรรพากร สามารถลดกระบวนงาน 260,000 ธุรกรรม

การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขิอมูลนิติบุคคลของ 10 หน่วยงานรัฐครั้งนี้ สามารถลดกระบวนการที่เรียกเอกสารลงได้ถึง 392 กระบวนการ คิดเป็นต้นทุนที่ลดลงได้เกือบ 800 บาท/ธุรกรรม โดยเมื่อคำนวณจากธุรกรรมภาพรวมที่มีอยู่ถึง 8.8 ล้านธุรกรรม/ปีในปัจจุบัน จะสามารถสร้างผลการประหยัดทางเศรษฐศาสตร์ได้ราว 7 พันล้านบาท/ปี


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ