ครม.ประเมินม็อบยาง/เตรียมพร้อมพ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านลบ./ต่ออายุพ.ร.ก.ฉุกเฉินชายแดนใต้

ข่าวการเมือง Tuesday September 17, 2013 10:14 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล แจ้งว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันนี้น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานตามปกติ ซึ่งต้องตามดูว่าจะมีการเสนอที่ประชุมฯ ขออนุมัติให้ประกาศใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคงในราชอาณาจักร เพื่อควบคุมสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางที่ จ.นครศรีธรรมราช หรือไม่ หลัง พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) เข้ารายงานสถานการณ์การชุมนุมล่าสุดเมื่อวานนี้ที่กลุ่มผู้ชุมนุมปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบริเวณแยกควนหนองหงส์ จ.นครศรีธรรมราช และมีผู้วางเพลิงรถยนต์ของทางราชการไป 7 คัน รถยนต์ของประชาชนอีก 2 คัน และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ 76 นาย

อีกทั้งการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท วาระที่ 2 ในวันที่ 19-20 ก.ย.นี้

สำหรับวาระที่น่าสนใจวันนี้ ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ ขอความเห็นชอบร่างเอกสารท่าทีไทยสำหรับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ สมัยที่ 68 (68th Session of the United Nations General Assembly-UNGA 68) และหากมีการแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวที่มิใช่สาระสำคัญหรือขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาและดำเนินการได้เลย โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก

และเสนอขออนุมัติเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์และแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐนิการากัวประจำกรุงเทพมหานคร โดยขออนุมัติตามที่รัฐบาลสาธารณรัฐนิการากัวเสนอเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐนิการากัวประจำกรุงเทพมหานคร โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมกรุงเทพมหานคร และแต่งตั้ง นายจักร จามิกรณ์ เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐนิการากัวประจำกรุงเทพมหานคร ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

กระทรวงพลังงาน ขอความเห็นชอบและขออนุมัติลงนามในร่างตราสารขยายอายุบันทึกความเข้าใจอาเซียนว่าด้วยโครงการเชื่อมโยงท่อส่งก๊าซธรรมชาติ(Instrument of Extension the ASEAN Memorandum of understanding on the Trans-ASEAN Gas Pipeline Project) พร้อมให้ รมว.พลังงาน (หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน) เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ

กระทรวงพาณิชย์ ขอความเห็นชอบการลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือด้านลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียง ระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาและสำนักงานลิขสิทธิ์เกาหลี โดยให้อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ทั้งนี้ หากก่อนลงนามมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ให้อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นผู้พิจารณาใช้ดุลยพินิจในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรีโดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ตามที่กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงศึกษาธิการขอความเห็นชอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเยาวสตรีในสถานศึกษา (พ.ศ. 2556 — 2559) ตามมติคณะกรรมการสภาการศึกษา ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ไปดำเนินการจัดทำแผนงาน/โครงการ หรือนำแผนงานโครงการที่เป็นตัวอย่างไปดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเยาวสตรีในสถานศึกษา (พ.ศ. 2556 — 2559) สู่การปฏิบัติต่อไป

และ เสนอครม.รับทราบการเป็นเจ้าภาพจัดโครงการ Asian Science Camp 2015 ในประเทศไทย พ.ศ. 2558

กระทรวงสาธารณสุข ขอความเห็นชอบการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างไทยกับเปรู และขออนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขถ้อยคำที่มิใช่สาระสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ให้ผู้ลงนามเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรีได้

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รายงานสรุปสถานการณ์นักท่องเที่ยว ระหว่างเดือนมกราคม — กรกฎาคม 2556 โดย กก. รายงานว่าสถานการณ์นักท่องเที่ยว ระหว่างเดือนมกราคม — กรกฎาคม 2556 โดยมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ภูมิภาคที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เอเชียตะวันออก ยุโรป และอเมริกา ตามลำดับ สำหรับประเทศที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากที่สุด 10 อันดับ ได้แก่ จีน มาเลเซีย รัสเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย สหราชอาณาจักร ลาว ออสเตรเลีย และเยอรมนี ตามลำดับ

สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอให้ที่ประชุมครม.พิจารณาต่ออายุ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกไปอีก 90 วัน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ