เอแบคโพลล์ ระบุชาวบ้านไม่เชื่อ 8 ต.ค.ล้มรัฐบาล กังวลปัญหาน้ำท่วมมากกว่า

ข่าวการเมือง Sunday September 29, 2013 13:52 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจความเห็นปรระชาชนในกทม.และหัวเมืองใหญ่ เรื่อง"เมื่อถามใจของสาธารณชน ต่อวันที่ 8 ตุลาคม โค่นล้มรัฐบาล และความหวังต่อผู้ใหญ่และนักการเมืองในระบอบประชาธิปไตย"เมื่อวันที่ 25-28 ก.ย.56 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ 72.7 ไม่เชื่อว่าวันที่ 8 ตุลาคม จะเป็นวันโค่นล้มรัฐบาล ในขณะที่ร้อยละ 27.3 เชื่อว่าจะเป็นวันโค่นล้มรัฐบาล

ผลสำรวจชี้ให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างกว่า 2 ใน 3 หรือร้อยละ 68.7 รู้สึกกังวลต่อปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมที่กำลังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ในขณะที่ร้อยละ 31.3 ไม่รู้สึกกังวล นอกจากนี้ ร้อยละ 64.7 คิดว่ารัฐบาลรับมือปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมที่กำลังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทยได้ดีกว่าครั้งที่แล้ว แต่ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 84.3 ระบุอยากเห็นนักการเมืองเลิกทะเลาะกันในสภาวะที่บ้านเมืองกำลังเผชิญกับปัญหารอบด้าน ส่วนร้อยละ 15.7 ระบุว่าเป็นแบบเดิมที่เคยเป็นมา

สำหรับสิ่งที่ประชาชนอยากให้รัฐบาลให้ความสำคัญเร่งด่วน ในสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันนี้คือ อันดับแรก ร้อยละ 84.2 ได้แก่ ปัญหาปากท้อง ค่าครองชีพ รองๆ ลงมา คือ ร้อยละ 80.1 ระบุปัญหาน้ำท่วม การให้ความช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนอย่างทั่วถึง ร้อยละ 75.2 ระบุคุณภาพการศึกษา ร้อยละ 73.6 ระบุราคาพืชผลทางการเกษตร ร้อยละ 71.8 ระบุคุณธรรม และจริยธรรมของนักการเมือง ร้อยละ 69.0 ระบุปัญหายาเสพติด ร้อยละ 54.3 ระบุการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อส่งเสริมธุรกิจ การลงทุน และร้อยละ 51.6 ระบุการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามลำดับ

สิ่งที่น่าพิจารณาคือ เมื่อถามถึงความคาดหวังต่อผู้ใหญ่ในสังคมและนักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยในการเป็นตัวอย่างที่ดี ไม่ยอมรับรัฐบาลที่ทุจริตคอรัปชั่น พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกินครึ่งหรือร้อยละ 53.5 มีความหวังน้อยถึงไม่หวังเลย ในขณะที่ร้อยละ 14.8 มีความหวังมากถึงมากที่สุด และร้อยละ 31.7 มีความหวังปานกลาง

เมื่อสอบถามถึงบทบาทของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านที่ควรจะเป็นในสถานการณ์ขณะนี้ พบว่า ร้อยละ 65.9 ระบุว่าควรเร่งสร้างคะแนนนิยม ช่วยเหลือชาวบ้าน ลดความขัดแย้ง ในขณะที่ร้อยละ 34.1 ระบุให้ทำเหมือนเดิมต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ