ข่าวเอแบคโพลล์ ล่าสุด

"อินโฟเควสท์"แจงรายการในข่าว"บัญชีรายจ่ายเอแบคโพลล์ฯ"เป็นค่ารับบริการออนไลน์"ไอคิว...

ทั่วไป ก.ค. 58 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ตามที่มีรายงานข่าวเผยแพร่ในเว็บไซท์อิศราระบุว่า สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ถูกตรวจสอบเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณนอกวัตถุประสงค์และรายการงบประมาณ... อ่านต่อ

เอแบคโพลล์: ครอบครัวดี-สังคมดี ? : กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญ่

ผลสำรวจ เม.ย. 57 –เอแบคโพลล์ ดร. ปรีชา เมธาวัสรภาคย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง ครอบครัวดี – สังคมดี ?... อ่านต่อ

เอแบคโพลล์: ผู้สูงอายุและคุณภาพชีวิตในวันนี้ : กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครและหั...

ผลสำรวจ เม.ย. 57 –เอแบคโพลล์ ดร. ปรีชา เมธาวัสรภาคย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง ผู้สูงอายุและคุณภาพชีวิตในวันนี้... อ่านต่อ

เอแบคโพลล์: สงกรานต์ 2557 กับความสุขของคนไทยในวันนี้: กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหาน...

ผลสำรวจ เม.ย. 57 –เอแบคโพลล์ ดร. ปรีชา เมธาวัสรภาคย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง สงกรานต์ 2557 กับความสุขของคนไทยในวันนี้... อ่านต่อ

เอแบคโพลล์: การเดินทางและอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557: กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนในเขตกรุงเทพมห...

ผลสำรวจ เม.ย. 57 –เอแบคโพลล์ ดร. ปรีชา เมธาวัสรภาคย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง การเดินทางและอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์... อ่านต่อ

เอแบคโพลล์: การสวดมนต์ข้ามปี พ.ศ. 2556-2557

ผลสำรวจ ธ.ค. 56 –เอแบคโพลล์ เอแบคโพลล์ ชี้ ประชาชน 88% อยากทำบุญ ไหว้พระ สวดมนต์ข้ามปี รับปีใหม่ ส่วนใหญ่ขอพรให้ครอบครัวมีความสุข 29.8% ขอให้ประเทศชาติสงบ... อ่านต่อ

เอแบคโพลล์เผยความเชื่อมั่นของประชาชนส่วนใหญ่ที่มีต่อรัฐบาลชุดปัจจุบันลดลง

การเมือง พ.ย. 56 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัย เผยประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 72.1 ระบุความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลชุดปัจจุบันลดลง มีเพียงร้อยละ 10.4 ระบุเพิ่มขึ้น... อ่านต่อ

เอแบคโพลล์: ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ และความสุขของเอสเอ็มอีไทย

ผลสำรวจ พ.ย. 56 –เอแบคโพลล์ นางสาวปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมกับคุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการ... อ่านต่อ

เอแบคเผยคนเชื่อพรบ.นิรโทษทำเพื่อประโยชน์"ทักษิณ" ผิดหวังรัฐบาลยิ่งลักษณ์

การเมือง พ.ย. 56 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) น.ส.ปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่อง... อ่านต่อ

เอแบคโพลล์ระบุปชช.ส่วนใหญ่เชื่อพ.ร.บ.นิรโทษกรรมเสี่ยงต่อเสถียรภาพรัฐบาล-เอื้อทักษิณ

การเมือง ต.ค. 56 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม กับความเสี่ยงต่อเสถียรภาพความมั่นคงของรัฐบาลสำรวจจากประชาชน 1,231 ตัวอย่าง พบว่า ร้อยละ... อ่านต่อ

เอแบคโพลล์: “ประชาธิปไตย” อำนาจของประชาชนหรือนักการเมือง กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ...

ผลสำรวจ ต.ค. 56 –เอแบคโพลล์ นางสาวปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง... อ่านต่อ

เอแบคโพลล์ระบุปชช.กังวล1เดือนข้างหน้าการเมืองรุนแรง,พ.ร.บ.นิรโทษกรรมคือต้นเหตุ

การเมือง ต.ค. 56 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง "ประชาธิปไตย อำนาจของประชาชนหรือนักการเมือง" พบว่า ร้อยละ 70.1 กังวลว่าสถานการณ์การเมืองในอีก 1... อ่านต่อ

เอแบคโพลล์: การทำงานของรัฐบาล บทบาทของฝ่ายค้าน และการปฏิรูปพฤติกรรมของนักการเมือง

ผลสำรวจ ต.ค. 56 –เอแบคโพลล์ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดหัวเมืองใหญ่ นางสาวปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา... อ่านต่อ

เอแบคโพลล์: ข้อสอบมาตรฐานกลาง ตกซ้ำชั้นของ สพฐ. : นโยบายการศึกษาที่น่าคิดของสังคมไทย

ผลสำรวจ ต.ค. 56 –เอแบคโพลล์ ผู้ที่มีแนวคิดสนับสนุนการออกข้อสอบมาตรฐานกลางตกซ้ำชั้นมักจะมีความหวังว่า การทดสอบมาตรฐานกลางตกซ้ำชั้นจะเป็นปัจจัยสำคัญช่วยปรับปรุง... อ่านต่อ

เอแบคโพลล์ เผยปชช.มองการเมืองไทยวุ่นวายขัดแย้ง-ทุจริต,แนะปฏิรูปนักการเมืองก่อนปฏิรูปการเมือง

การเมือง ต.ค. 56 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง การทำงานของรัฐบาล บทบาทของฝ่ายค้าน และการปฏิรูปพฤติกรรมของนักการเมือง... อ่านต่อ

เอแบคโพลล์: พฤติกรรมการใช้ไลน์ของประชาชน กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป...

ผลสำรวจ ต.ค. 56 –เอแบคโพลล์ ดร.นพดล กรรณิกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา กระทรวงวัฒนธรรม และประธานเครือข่ายวิชาการทำประชาพิจารณ์และสาธารณมติเพื่อนโยบายสาธารณะ... อ่านต่อ

เอแบคโพลล์: ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลงานรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ และข่าวลือการปรับ...

ผลสำรวจ ต.ค. 56 –เอแบคโพลล์ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปในกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญ่ของประเทศ นางสาวปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา... อ่านต่อ

เอแบคโพลล์ระบุปชช.พอใจผลงานรัฐบาล, 60% เชื่อข่าวปรับครม.เป็นเรื่องจริง

การเมือง ต.ค. 56 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลสำรวจความ พึงพอใจของประชาชนกรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนผู้ที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและหัวเมือง... อ่านต่อ

เอแบคโพลล์: เสียงสะท้อนของสาธารณชนต่อ การตัดสินใจของรัฐบาล กรณีการสร้างเขื่อนแม่วงก์

ผลสำรวจ ต.ค. 56 –เอแบคโพลล์ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ใน 17 จังหวัดของประเทศ ดร.นพดล กรรณิกา ประธานเครือข่ายวิชาการทำประชาพิจารณ์และสาธารณมติเพื่อนโยบายสาธารณะ... อ่านต่อ

เอแบคโพลล์เผย ปชช.มองเขื่อนแม่วงก์ไม่แก้น้ำท่วม-เอื้อประโยชน์ฝ่ายการเมือง

การเมือง ต.ค. 56 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายนพดล กรรณิกา ประธานเครือข่ายวิชาการทำประชาพิจารณ์และสาธารณมติเพื่อนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมกับคุณจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล... อ่านต่อ

เอแบคโพลล์: เมื่อถามใจของสาธารณชน ต่อวันที่ 8 ตุลาคม โค่นล้มรัฐบาลและความหวังต่อผู้ใหญ่และนักการเมือ...

ผลสำรวจ ก.ย. 56 –เอแบคโพลล์ เมื่อถามใจของสาธารณชน ต่อวันที่ 8 ตุลาคม โค่นล้มรัฐบาล และ ความหวังต่อผู้ใหญ่และนักการเมืองในระบอบประชาธิปไตย กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ 18... อ่านต่อ

เอแบคโพลล์: ความรู้สึกของประชาชนต่อพฤติกรรมของสภาผู้ทรงเกียรติ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ 18...

ผลสำรวจ ก.ย. 56 –เอแบคโพลล์ นางสาว ปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง... อ่านต่อ

เอแบคโพลล์ ระบุชาวบ้านไม่เชื่อ 8 ต.ค.ล้มรัฐบาล กังวลปัญหาน้ำท่วมมากกว่า

การเมือง ก.ย. 56 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจความเห็นปรระชาชนในกทม.และหัวเมืองใหญ่ เรื่อง"เมื่อถามใจของสาธารณชน ต่อวันที่ 8 ตุลาคม... อ่านต่อ

เอแบคโพลล์ชี้ปชช.ผิดหวังพฤติกรรมส.ส., เกินครึ่งเห็นควรเลื่อนโหวตวาระ3

การเมือง ก.ย. 56 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นางสาว ปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง... อ่านต่อ

เอแบคโพลล์: พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของคนเมือง กรณีศึกษาประชาชนทั่วไป ที่มีอายุ 25-60 ปี...

ผลสำรวจ ก.ย. 56 –เอแบคโพลล์ นางสาว ปภาดา ชินวงศ์ ผู้จัดการโครงการศูนย์วิจัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ (SIMBA) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง... อ่านต่อ


ข่าวเอแบคโพลล์ ก่อน 25 กันยายน พ.ศ. 2556 11:05 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ