ข่าวเอแบคโพลล์ ก่อน 25 กันยายน พ.ศ. 2556 11:05 น.

เอแบคโพลล์: พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของคนเมือง กรณีศึกษาประชาชนทั่วไป ที่มีอายุ 25-60 ปี...

ผลสำรวจ ก.ย. 56 –เอแบคโพลล์ นางสาว ปภาดา ชินวงศ์ ผู้จัดการโครงการศูนย์วิจัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ (SIMBA) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง... อ่านต่อ

เอแบคโพลล์: พ.ร.บ.เงินกู้ สองล้านล้าน ใครได้ประโยชน์ในสายตาประชาชนกับสิ่งที่รัฐบาลน่าลงทุนให้ประชาชน...

ผลสำรวจ ก.ย. 56 –เอแบคโพลล์ ดร.นพดล กรรณิกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา กระทรวงวัฒนธรรม และประธานเครือข่ายวิชาการทำประชาพิจารณ์และสาธารณมติเพื่อนโยบายสาธารณะ... อ่านต่อ

เอแบคโพลล์: “ใครคือผู้นำตัวจริง และต้นเหตุแห่งความขัดแย้งในสังคมไทย"...

ผลสำรวจ ก.ย. 56 –เอแบคโพลล์ นางสาวปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง... อ่านต่อ

เอแบคโพลล์: เสียงสะท้อนของเด็กและเยาวชนต่อผู้ใหญ่ในสังคมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ:...

ผลสำรวจ ก.ย. 56 –เอแบคโพลล์ นางสาวปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย... อ่านต่อ

เอแบคโพลล์: ย้อนรอย รายงานของ เวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum, WEF)...

ผลสำรวจ ก.ย. 56 –เอแบคโพลล์ หลังจากใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ในการศึกษาผลการจัดอันดับการศึกษาประเทศไทยโดย รายงานของ เวทีเศรษฐกิจโลก หรือ World Economic Forum (WEF)... อ่านต่อ

เอแบคโพลล์: ประเมินดัชนีความเสี่ยงทางการเมือง (Political Risk) ประจำเดือนกันยายน 2556 ของรัฐบาล...

ผลสำรวจ ก.ย. 56 –เอแบคโพลล์ ประจำเดือนกันยายน 2556 ของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร: กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ใน 17 จังหวัดของประเทศ ดร.นพดล กรรณิกา... อ่านต่อ

เอแบคโพลล์: ความนิยมของสาธารณชนต่อพรรคการเมือง ถ้าวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง...

ผลสำรวจ ก.ย. 56 –เอแบคโพลล์ ดร.นพดล กรรณิกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา กระทรวงวัฒนธรรม และประธานเครือข่ายวิชาการทำประชาพิจารณ์และสาธารณมติเพื่อนโยบายสาธารณะ... อ่านต่อ

เอแบคโพลล์: ความเป็นแบบอย่างให้เด็กและเยาวชนของสมาชิกผู้ทรงเกียรติ...

ผลสำรวจ ก.ย. 56 –เอแบคโพลล์ ดร.นพดล กรรณิกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา กระทรวงวัฒนธรรม และประธานเครือข่ายวิชาการทำประชาพิจารณ์และสาธารณมติเพื่อนโยบายสาธารณะ... อ่านต่อ

เอแบคโพลล์สำรวจล่าสุด"พรรคเพื่อไทย"คะแนนนิยมยังทิ้งห่าง"ประชาธิปัตย์"

การเมือง ก.ย. 56 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายนพดล กรรณิกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา กระทรวงวัฒนธรรม และประธานเครือข่ายวิชาการทำประชาพิจารณ์ และสาธารณมติเพื่อนโยบายสาธารณะ... อ่านต่อ

เอแบคโพลล์: ความปลื้มปิติของคนไทยในท่ามกลางความร้อนแรงทางการเมือง และข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์รวมคนในชาต...

ผลสำรวจ ก.ย. 56 –เอแบคโพลล์ ดร.นพดล กรรณิกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา กระทรวงวัฒนธรรม และประธานเครือข่ายวิชาการทำประชาพิจารณ์และสาธารณมติเพื่อนโยบายสาธารณะ... อ่านต่อ

คนไทยปลื้มข่าว"ในหลวง-ราชินี"หายประชวร, "น้องเมย์"คว้าแชมป์แบดโลก

ทั่วไป ก.ย. 56 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) เอแบคโพลล์ เผยข่าวที่ทำให้คนไทยปลื้มต่อเรื่องดีๆ ในประเทศไทย อันดับที่หนึ่งร้อยละ 44.8 ระบุปลื้มปิติข่าวในหลวงและพระราชินีทรงหายประชวรและมีพลานามัยแข็... อ่านต่อ

เอแบคโพลล์: ประชาชนคิดอย่างไรต่อ ความขัดแย้งทางการเมือง การปฏิรูปการเมือง ความรุนแรง...

ผลสำรวจ ก.ย. 56 –เอแบคโพลล์ ดร.นพดล กรรณิกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา กระทรวงวัฒนธรรม และประธานเครือข่ายวิชาการทำประชาพิจารณ์และสาธารณมติเพื่อนโยบายสาธารณะ... อ่านต่อ

ABAC โพลล์เผยปชช.เชื่อทางออกปัญหาการเมืองต้องยุบสภา-เลือกตั้งใหม่

การเมือง ก.ย. 56 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบคโพลล์)เผยผลสำรวจความคิดห็นของประชาชน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 76.9 เชื่อว่าความขัดแย้งทางการเมืองจะเพิ่มระดับมากขึ้นนำไปสู่ความรุนแร... อ่านต่อ

เอแบคโพลล์: เสียงสะท้อนของสาธารณชน ต่อ สถานการณ์ปัญหาบ้านเมืองของประเทศในปัจจุบันกับบทบาทของสื่อและน...

ผลสำรวจ ส.ค. 56 –เอแบคโพลล์ ดร.นพดล กรรณิกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา กระทรวงวัฒนธรรม และประธานเครือข่ายวิชาการทำประชาพิจารณ์และสาธารณมติเพื่อนโยบายสาธารณะ... อ่านต่อ

เอแบคโพลล์เผยคนเมืองหนี้สินรุงรัง นโยบายรถคันแรกพ่นพิษสร้างภาระ

เศรษฐกิจ ส.ค. 56 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) น.ส.ปภาดา ชินวงศ์ ผู้จัดการโครงการศูนย์วิจัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ (SIMBA) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง... อ่านต่อ

เอแบคโพลล์: ภาระหนี้สินกับการหารายได้เสริมของคนเมือง กรณีศึกษาประชาชนทั่วไป ที่มีอายุ 25-60 ปี...

ผลสำรวจ ส.ค. 56 –เอแบคโพลล์ นางสาว ปภาดา ชินวงศ์ ผู้จัดการโครงการศูนย์วิจัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ (SIMBA) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง... อ่านต่อ

เอแบคโพลล์: ปลงกับความเบื่อหน่ายทางการเมืองและความเชื่อมั่นต่องบประมาณ ปี 57 ของประชาชน...

ผลสำรวจ ส.ค. 56 –เอแบคโพลล์ นางสาวปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง... อ่านต่อ

เอแบคโพลล์: สภาอันทรงเกียรติกับการปฏิรูปด้านคุณธรรม จริยธรรม ในสายตาประชาชน...

ผลสำรวจ ส.ค. 56 –เอแบคโพลล์ นางสาวปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง... อ่านต่อ

เอแบคโพลล์เผย ปชช.ไม่เชื่องบปี57จะถูกใช้อย่างโปร่งใส ควรแก้นิสัยนักการเมืองก่อนแก้รธน.

การเมือง ส.ค. 56 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่อง"ปลงกับความเบื่อหน่ายทางการเมืองและความเชื่อมั่นต่องบประมาณ ปี 57 ของประชาชน"... อ่านต่อ

เอแบคโพลล์เผยประชาชนส่วนใหญ่รู้สึกหมดศรัทธาต่อภาพลักษณ์ของรัฐสภาไทย

การเมือง ส.ค. 56 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) เอแบคโพลล์ เผยประชาชนที่ติดตามการประชุมรัฐสภาในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมารู้สึกหมดศรัทธาต่อรัฐสภา เนื่องจากบรรยากาศส่วนใหญ่เป็นการทะเลาะเบาะแว้งและโต้เถียงกั... อ่านต่อ

เอแบคโพลล์: อารมณ์ ความรู้สึก และความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อรัฐบาลภายใต้การนำของนางสาวยิ่งลักษณ์...

ผลสำรวจ ส.ค. 56 –เอแบคโพลล์ นางสาว ปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง อารมณ์ ความรู้สึก... อ่านต่อ

เอแบคโพลล์เผยคะแนนความเชื่อมั่นรัฐบาลยิ่งลักษณ์ 5.42 คะแนนจากเต็ม10

การเมือง ส.ค. 56 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง อารมณ์ ความรู้สึก และความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อรัฐบาลภายใต้การนำของนางสาวยิ่งลั... อ่านต่อ

เอแบคโพลล์: ความตื่นเต้นและความกังวลของคนเมืองต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ผลสำรวจ ส.ค. 56 –เอแบคโพลล์ ต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นางสาวปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา... อ่านต่อ

เอแบคโพลล์: ความรู้สึกต่อบรรยากาศสังคมไทย กับการทำดีเพื่อแม่ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนที่มีอายุ 18...

ผลสำรวจ ส.ค. 56 –เอแบคโพลล์ นางสาวปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง... อ่านต่อ

เอแบคโพลล์: หัวอกตำรวจ-หัวใจประชาชนในท่ามกลางความขัดแย้งเรื่อง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมกรณีศึกษาตัวอย่างข้าร...

ผลสำรวจ ส.ค. 56 –เอแบคโพลล์ นางสาว ปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง หัวอกตำรวจ... อ่านต่อ


ข่าวเอแบคโพลล์ ก่อน 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556 11:51 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ