กรุงเทพโพลล์: New Normal ชีวิตวิถีใหม่ของคนไทย

25 พ.ค. –กรุงเทพโพลล์ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 92.6 ปรับการดำเนินชีวิตเพื่อเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ด้วยการ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน เป็นประจำ... Read More

สวนดุสิตโพล: “รายได้-รายจ่าย-หนี้สิน-เงินออม” ของคนไทยยุคโควิด-19

18 พ.ค. –สวนดุสิตโพล การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นภาคการท่องเที่ยว บริการ และธุรกิจต่าง ๆ... Read More

สวนดุสิตโพล: กิจกรรม “ยอดฮิต” ยุคโควิด-19 ระบาด

11 พ.ค. –สวนดุสิตโพล จากที่รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนให้ความสำคัญกับการเว้นระยะห่างทางสังคม งดกิจกรรม การเดินทาง และอยู่บ้านให้มากที่สุดตามนโยบาย "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ... Read More

สวนดุสิตโพล: ความพึงพอใจต่อมาตรการต้านโควิด-19 ของรัฐบาล

5 พ.ค. –สวนดุสิตโพล จากที่รัฐบาลได้ประกาศมาตรการต่าง ๆ ออกมาเพื่อรับมือกับไวรัสโควิด 19 และการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของเชื้อไวรัสดังกล่าว... Read More

กรุงเทพโพลล์: เสียงสะท้อนคนไทยต่อมาตรการเยียวยา

5 พ.ค. –กรุงเทพโพลล์ ประชาชนส่วนใหญ่ 70.6% มีสิทธิหรือเข้าถึงมาตรการดูแลเยียวยารายได้ลูกจ้าง แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระสิ่งที่ประชาชนต้องการจากการ เยียวยามากที่สุด... Read More

สวนดุสิตโพล: “คนไทย” ห่วงใยเรื่องอะไร? ณ วันนี้

27 เม.ย. –สวนดุสิตโพล จากที่รัฐบาลประมากาศมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19... Read More

สวนดุสิตโพล: “ข่าวหรือประเด็น” ที่ประชาชนอยากรู้ในช่วงโควิด-19...

20 เม.ย. –สวนดุสิตโพล สถานการณ์ของเชื้อโควิด 19 ณ วันนี้ ยังคงเป็นประเด็นที่ประชาชนสนใจและติดตามมากที่สุด การนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนจึงมีความสำคัญต่อการรับรู้... Read More

สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

14 เม.ย. –สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ดำเนินการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรหรือสำรวจแรงงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี 2506 โดยในช่วงแรกสำรวจเพียงปีละ... Read More

สวนดุสิตโพล: “สงกรานต์” ยุคโควิด-19

13 เม.ย. –สวนดุสิตโพล เทศกาลสงกรานต์ ปี 2563 นี้...ที่โควิด 19 ระบาด ส่งผลให้ครม.ต้องประกาศเลื่อนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ออกไปเพื่อยับยั้งการแพร่กระจาย ของเชื้อโควิด 19... Read More

สวนดุสิตโพล: “ความวิตกกังวล” ของคนไทยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโควิด-19

13 เม.ย. –สวนดุสิตโพล จากสถานการณ์ของเชื้อโควิด 19 ที่แพร่กระจายอยู่ในประเทศไทย ณ วันนี้ ได้สร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชนจำนวนมากเนื่องจากได้รับผลกระทบโดยตรง... Read More

กรุงเทพโพลล์: “ขอพรสงกรานต์ปีใหม่ไทย คนไทยอยากได้อะไร”

13 เม.ย. –กรุงเทพโพลล์ ขอพรสงกรานต์ปีใหม่ไทย ประชาชนส่วนใหญ่ 76.1% อยากให้เศรษฐกิจดี ทำมาหากินคล่อง มีกินมีใช้ เรื่องที่อยากให้คำมั่นสัญญา ส่วนใหญ่ 85.7%... Read More

กรุงเทพโพลล์: “กำลังใจ แด่...นักรบเสื้อกาวน์”

8 เม.ย. –กรุงเทพโพลล์ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 75.8 เห็นด้วยอย่างยิ่ง ต่อการที่ ครม. อนุมัติโดยหลักการให้ บุคลากรทางแพทย์ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 83.3... Read More

สวนดุสิตโพล: พฤติกรรมของ “คนไทย”ในภาวะวิกฤต โควิด-19

7 เม.ย. –สวนดุสิตโพล สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ทำให้คนไทยและประเทศไทยต้องได้รับบทเรียนและผลกระทบอย่างมาก การจะหยุดยั้งการแพร่ระบาด ของเชื้อโควิด 19 ได้... Read More

กรุงเทพโพลล์: “อยู่ให้เป็น...หยุดให้ได้ : COVID-19”

31 มี.ค. –กรุงเทพโพลล์ ท่ามกลางวิกฤตการณ์ COVID 19 ประชาชนร้อยละ 29.4 อยู่อาศัย/ทำงานในที่คนพลุกพล่าน/แออัด คิดว่าตนเองอยู่ในจุดเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID 19... Read More

สวนดุสิตโพล: การรับข่าวสารโควิด-19 ของคนไทย

30 มี.ค. –สวนดุสิตโพล ข่าวการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ณ วันนี้ เป็นประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างมาก ข่าวต่าง ๆ มีทั้งข่าวจริงและข่าวปลอม หรือที่เรียกว่า... Read More

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ