สวนดุสิตโพล: “5 ปัจจัย” ที่ทำให้คนไทยอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง

16 มี.ค. –สวนดุสิตโพล ในสถานการณ์ปัจจุบันมีปัญหาต่าง ๆ ที่รุมเร้าทั้งเรื่องเศรษฐกิจ ปากท้อง โรคระบาด ภัยแล้ง ตลอดจนปัญหาทางการเมืองที่มีแต่ความแตกแยก ล้วนส่งผลต่อ... Read More

กรุงเทพโพลล์: “วิกฤตการณ์ ตามหาหน้ากากอนามัย”

16 มี.ค. –กรุงเทพโพลล์ ประชาชนร้อยละ 42.7 ระบุยังหาซื้อหน้ากากอนามัยไม่ได้เลย และร้อยละ 23.2 ระบุว่าหาซื้อได้ยากถึงยากที่สุด โดยร้อยละ 58.0 เห็นว่าวิธีจัดการปัญหา... Read More

บทสรุปสำหรับผู้บริหารภาวะการทำงานของประชากร เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

10 มี.ค. –สำนักงานสถิติแห่งชาติ ภาวะการทำงานของประชากรเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ดำเนินการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรหรือสำรวจแรงงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี... Read More

สวนดุสิตโพล: “5 ความวิตกกังวล”ของประชาชน ณ วันนี้

9 มี.ค. –สวนดุสิตโพล บ้านเมืองทุกวันนี้ประสบกับปัญหาต่าง ๆ มากมายทั้งความวุ่นวายทางการเมือง การทะเลาะเบาะแว้งของรัฐบาลและฝ่ายค้าน สภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ ตลอดจน... Read More

กรุงเทพโพลล์: “รัฐมนตรีผลงานโดดเด่นที่ใช่/ ที่โดน ในสายตาประชาชน ก่อนปรับ...

9 มี.ค. –กรุงเทพโพลล์ ประชาชน 72.9 % ไม่ระบุตัวรัฐมนตรีที่มีผลงานเด่นชัด โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีผลงานเด่นสุด ก่อนปรับ ครม. อันดับ 2 อนุทิน ชาญวีรกูล และอันดับ 3... Read More

เอยูโพล: ดัชนีความเครียดของคนไทยไตรมาส 4/2562

2 มี.ค. –เอแบคโพลล์ สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่องดัชนีความเครียดของคนไทย ไตรมาส 4/2562 กรณีศึกษา :... Read More

สวนดุสิตโพล: “ดัชนีการเมืองไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2563”

2 มี.ค. –สวนดุสิตโพล “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ดำเนินการสำรวจดัชนีการเมืองไทยโดยมีตัวชี้วัดรวม 25 ประเด็น ซึ่งตัวชี้วัดจะช่วยสะท้อนว่าการเมืองไทย... Read More

เอยูโพล: ความกังวลต่อปัญหาฝุ่นละอองและไวรัสโควิด-19

25 ก.พ. –เอแบคโพลล์ สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่องความเครียด/กังวลต่อปัญหาฝุ่นละอองและไวรัสโควิด 19 :... Read More

สรุปผลข้อมูลเบื้องต้นการสำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ....

25 ก.พ. –สำนักงานสถิติแห่งชาติ การสำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ.2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ได้จัดทำโครงการสำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการ... Read More

สวนดุสิตโพล: “ความกดดัน” และ “ทางออก”ของประชาชน ณ...

24 ก.พ. –สวนดุสิตโพล การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สถานการณ์บ้านเมืองดีขึ้นหรือแย่ลง และส่งผลต่อความสุขหรือความทุกข์ของประชาชน แต่ถ้าสถานการณ์... Read More

สวนดุสิตโพล: ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ “รัฐบาล”

17 ก.พ. –สวนดุสิตโพล ก้าวเข้าสู่ ปี 2563 ไม่ถึง 2 เดือนเต็ม คนไทยและประเทศไทยต้องเผชิญกับเหตุการณ์ความวุ่นวายในบ้านเมืองหลายเหตุการณ์ จนส่งผลกระทบต่อ... Read More

สรุปผลเบื้องต้นการประมวลข้อมูล พื้นที่การก่อสร้างไตรมาส 3/2562

11 ก.พ. –สำนักงานสถิติแห่งชาติ พื้นที่การก่อสร้างไตรมาส 3/2562 การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้างเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่และต่อเติมหรือดัดแปลง... Read More

สวนดุสิตโพล: ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี การอภิปรายไม่ไว้วางใจ 6 รัฐมนตรี

11 ก.พ. –สวนดุสิตโพล จากที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร กำหนดวันอภิปรายไม่ไว้วางใจ คือวันที่ 24 26 กุมภาพันธ์ เป็นเวลา 3 วัน ก่อนลงมติในวันที่ 27 กุมภาพันธ์... Read More

กรุงเทพโพลล์: “ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 คนไทยรับมืออย่างไร”

11 ก.พ. –กรุงเทพโพลล์ ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 70.6 รับมือสถานการณ์ “ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019” ด้วยการใส่หน้ากากอนามัยเวลาออกนอกบ้าน โดยประชาชนร้อยละ76.8... Read More

บทสรุปสำหรับผู้บริหารภาวะการทำงานของประชากร เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

5 ก.พ. –สำนักงานสถิติแห่งชาติ ภาวะการทำงานของประชากรเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ดำเนินการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรหรือสำรวจแรงงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี... Read More

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ