ข่าวผลสำรวจล่าสุด

เอยูโพล: ส่องสายมู ยุคดิจิทัล

ผลสำรวจ 9 ก.พ. –เอแบคโพลล์ "ส่องสายมู ยุคดิจิทัล" จากนักศึกษาปริญญาตรีทั่วประเทศ จำนวน 950 คน เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ พฤศจิกายน ธันวาคม 2566 GEN Z มูองค์เทพมากกว่านับถือองค์พระ... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพล: “ดัชนีการเมืองไทย” เดือนมกราคม 2567

ผลสำรวจ 1 ก.พ. –สวนดุสิตโพล "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ เรื่อง "ดัชนีการเมืองไทย" เดือนมกราคม 2567 จำนวน 2,203 คน... อ่านต่อ

สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลสำรวจ 25 ม.ค. –สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสกิติแห่งชาติดำเนินการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรหรือสำรวจแรงงานอย่างตอเนื่องเป็นประจำทุกปี โครงสร้างกำลังแรงงาน ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน... อ่านต่อ

เอยูโพล: เส้นทางสายมูของ GEN Z

ผลสำรวจ 19 ม.ค. –เอแบคโพลล์ โพล (AU POLL) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง "เส้นทางสายมูของ GEN Z" จากนักศึกษาปริญญาตรีทั่วประเทศ จำนวน 950 คน เก็บข้อมูลระหว่างวันที่... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพล: ดัชนีครูไทย ปี 2566 “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข”

ผลสำรวจ 15 ม.ค. –สวนดุสิตโพล "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทุกสาขาอาชีพ ปี 2562 6.25 คะแนน ทั่วประเทศ จำนวน 3,676 คน (สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม)... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพล: ความสุขของครูและนักเรียนในปี 2567

ผลสำรวจ 10 ม.ค. –สวนดุสิตโพล "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ "สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา" สำรวจความคิดเห็นของครูและนักเรียนทั่วประเทศ เรื่อง "ความสุขของครูและนักเรียนในปี... อ่านต่อ

กรุงเทพโพลล์: คนไทยคิดอย่างไรกับโอกาสในการเป็นเจ้าของธุรกิจ ในปีงูใหญ่

ผลสำรวจ 8 ม.ค. –กรุงเทพโพลล์ จากการสำรวจประจำไตรมาส 4/2566 ประชาชนเห็นโอกาสหรือความพร้อมสำหรับการริเริ่มธุรกิจในอนาคตลดลงจากไตรมาส 3 โดยลดลงจากร้อยละ 53.2 เป็นร้อยละ 49.6... อ่านต่อ

กรุงเทพโพลล์: คนไทยคิดอย่างไรกับโอกาสในการเป็นเจ้าของธุรกิจ ในปีงูใหญ่

ผลสำรวจ 8 ม.ค. –กรุงเทพโพลล์ จากการสำรวจประจำไตรมาส 4/2566 ประชาชนเห็นโอกาสหรือความพร้อมสำหรับการริเริ่มธุรกิจในอนาคตลดลงจากไตรมาส 3 โดยลดลงจากร้อยละ 53.2 เป็นร้อยละ 49.6... อ่านต่อ

สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ผลสำรวจ 3 ม.ค. –สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสกิติแห่งชาติดำเนินการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรหรือสำรวจแรงงานอย่างตอเนื่องเป็นประจำทุกปี โครงสร้างกำลังแรงงาน ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพล: “ที่สุดแห่งปี 2566”

ผลสำรวจ 2 ม.ค. –สวนดุสิตโพล ปีนี้เป็นปีที่ 26 ที่ "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน กรณี "ที่สุดแห่งปี" โดยครอบคลุม ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพล: คนไทยกับฝุ่น PM 2.5

ผลสำรวจ 18 ธ.ค. –สวนดุสิตโพล "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง "คนไทยกับฝุ่น PM 2.5" จำนวน 1,123 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 12... อ่านต่อ

สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

ผลสำรวจ 12 ธ.ค. –สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสกิติแห่งชาติดำเนินการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรหรือสำรวจแรงงานอย่างตอเนื่องเป็นประจำทุกปี โครงสร้างกำลังแรงงาน ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพล: “วันลอยกระทง”กับวัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร์ไทย

ผลสำรวจ 27 พ.ย. –สวนดุสิตโพล "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง "วันลอยกระทงกับวัฒนธรรม ประเพณีและประวัติศาสตร์ไทย" จำนวน 1,424 คน... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพล: ความปลอดภัยในชีวิตของคนไทย ณ วันนี้ กรณีศึกษา “เด็กอาชีวะ”

ผลสำรวจ 27 พ.ย. –สวนดุสิตโพล "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ (ทั้งที่มีบุตรหลานและไม่มีบุตรหลาน อยู่ในวัยเรียน)... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพล: ที่พึ่งของคนไทย ณ วันนี้

ผลสำรวจ 20 พ.ย. –สวนดุสิตโพล "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง "ที่พึ่งของคนไทย ณ วันนี้" จำนวน 1,026 คน (สำรวจทางออนไลน์)... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพล: ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน

ผลสำรวจ 6 พ.ย. –สวนดุสิตโพล "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง "ความคาดหวัง ของประชาชนที่มีต่อฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน" จำนวน 1,132 คน... อ่านต่อ

สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ผลสำรวจ 26 ต.ค. –สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสกิติแห่งชาติดำเนินการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรหรือสำรวจแรงงานอย่างตอเนื่องเป็นประจำทุกปี โครงสร้างกำลังแรงงาน ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน... อ่านต่อ

กรุงเทพโพลล์: คนไทยคิดอย่างไรกับโอกาสในการเป็นเจ้าของธุรกิจ ประจำไตรมาส...

ผลสำรวจ 9 ต.ค. –กรุงเทพโพลล์ จากการสำรวจประจำไตรมาส 3/2566 ประชาชนเห็นโอกาสหรือความพร้อมสำหรับการริเริ่มธุรกิจในอนาคตลดลงจากไตรมาส 2 โดยลดลงจากร้อยละ 61.5 เป็นร้อยละ 53.2... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพล: 5 นโยบายเร่งด่วน รัฐบาลเศรษฐา

ผลสำรวจ 27 ก.ย. –สวนดุสิตโพล หลังจากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 โดยระบุว่ามี 5 นโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลจะดำเนินการทันที... อ่านต่อ

สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ผลสำรวจ 20 ก.ย. –สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสกิติแห่งชาติดำเนินการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรหรือสำรวจแรงงานอย่างตอเนื่องเป็นประจำทุกปี โครงสร้างกำลังแรงงาน ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพล: ประชาชนอยากบอกอะไร “ครม.เศรษฐา 1”

ผลสำรวจ 8 ก.ย. –สวนดุสิตโพล "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง "ประชาชนอยากบอกอะไร "ครม.เศรษฐา 1" จำนวน 1,042 คน... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพล: “รัฐบาลใหม่” กับ “การท่องเที่ยว”

ผลสำรวจ 4 ก.ย. –สวนดุสิตโพล "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง "รัฐบาลใหม่ กับการท่องเที่ยว" จำนวน 1,114 คน (สำรวจทางออนไลน์)... อ่านต่อ

สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ผลสำรวจ 30 ส.ค. –สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสกิติแห่งชาติดำเนินการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรหรือสำรวจแรงงานอย่างตอเนื่องเป็นประจำทุกปี โครงสร้างกำลังแรงงาน ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพล: วันแม่ 2023 ของคนต่างวัย

ผลสำรวจ 15 ส.ค. –สวนดุสิตโพล "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง "วันแม่ 2023 ของคนต่างวัย" สำรวจระหว่างวันที่ 7 10 สิงหาคม 2566... อ่านต่อ

กรุงเทพโพลล์: ความเป็นอยู่ของคนไทยในครึ่งปีแรกของปี 66

ผลสำรวจ 31 ก.ค. –กรุงเทพโพลล์ ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจความเป็นอยู่ของตนเองในครึ่งปีแรกเฉลี่ย 3.07 คะแนน จากเต็ม 5 คะแนน โดยร้อยละ 40.1 ระบุว่าสถานการณ์ทางการเงินตอนนี้... อ่านต่อ

เอยูโพล: ตัวตน GEN Z ที่แท้ทรู

ผลสำรวจ 26 ก.ค. –เอแบคโพลล์ เอยูโพล (AU POLL) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่อง "ตัวตน GEN Z ที่แท้ทรู" จากนักศึกษาปริญญาตรีทั่วประเทศ จำนวน 1,012 คน... อ่านต่อ

สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ผลสำรวจ 26 ก.ค. –สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสกิติแห่งชาติดำเนินการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรหรือสำรวจแรงงานอย่างตอเนื่องเป็นประจำทุกปี โครงสร้างกำลังแรงงาน ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพล: ความขัดแย้งกรณีการเลือกนายกรัฐมนตรี

ผลสำรวจ 24 ก.ค. –สวนดุสิตโพล "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง "ความขัดแย้งกรณีการเลือกนายกรัฐมนตรี" จำนวน 1,809 คน (สำรวจทางออนไลน์)... อ่านต่อ

กรุงเทพโพลล์: รถไฟฟ้าสายสีต่างๆ กับหัวอกคนใช้บริการ

ผลสำรวจ 17 ก.ค. –กรุงเทพโพลล์ ประชาชนร้อยละ 46.2 ระบุว่าปัจจุบันต้องเสียเงินค่าขึ้นรถไฟฟ้าเฉลี่ยวันละ 51 100 บาท โดยร้อยละ 61.0 ระบุว่า... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพล: คนไทยกับการเมืองไทยหลังจากได้ประธานสภา

ผลสำรวจ 10 ก.ค. –สวนดุสิตโพล "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี "คนไทยกับการเมืองไทยหลังจากได้ประธานสภา" จำนวนทั้งสิ้น 1,078 คน... อ่านต่อ


ข่าวผลสำรวจ ก่อน 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 08:19 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ