ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่กทม.ประดับไฟ 3.9 หมื่นลบ.สั่งหาข้อเท็จจริง"สุขุมพันธุ์"ละเว้นหน้าที่

ข่าวการเมือง Tuesday November 7, 2017 13:15 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายวรวิทย์ สุขบุญ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช โฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงว่า ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีคำสั่งลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนกรณีกล่าวหานายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กับพวก รวม 18 ราย ว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ในการจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการประดับตกแต่งไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Motif of Light) วงเงิน 39,500,000 บาท โดยมิชอบ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วมีมติชี้มูลความผิดกับเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครและผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ นางสาวปราณี สัตยประกอบ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว นายธวัชชัย จันทร์งาม ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยว นายมรกต ภูมิพานิช และนายสิทธิโชค อภิบาล นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ มีมูลเป็นความผิดอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 83 และตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 11 และมาตรา 12ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 และมีมูลเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 82 (1) (2) มาตรา 83 (3) มาตรา 85 (1) (7) ประกอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 มาตรา44 โดยมีบริษัท คิวริโอ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด บริษัท สรรสร้าง จำกัด นางสาวกันติกานต์ อินทศร นายวีระศักดิ์ ศิริจันทร์เพ็ญ นางสิริพร ชาวปราการ และนางสาวคุณัณญา จรูญภาพิมล เป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดอาญาดังกล่าว

โดยให้ส่งรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาโทษทางวินัยกับนางสาวปราณี นายธวัชชัย นายมรกต และนายสิทธิโชค และไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีอาญาในศาล รวมไปถึงบริษัท คิวริโอ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด บริษัท สรรค์สร้าง จำกัด และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามฐานความผิดดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 92 และมาตรา 97 แล้วแต่กรณีต่อไป

ส่วนข้อกล่าวหานายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร บริษัท จิปาถะ ไอเดีย จำกัด นายคฑารัฐ สันธิศิริ กรรมการผู้จัดการบริษัท จิปาถะ ไอเดีย จำกัด บริษัท สยาม เอ็ม.อี.อี. จำกัด และนายอนุชิต พลวิเศษ กรรมการผู้จัดการบริษัท สยาม เอ็ม.อี.อี. จำกัด เป็นอันตกไป

พร้อมกันนี้ได้สั่งไต่สวนข้อเท็จจริงกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้เกี่ยวข้อง กรณีจัดทำเอกสารเท็จ จำนวน 16 ราย ประกอบด้วย นายธวัชชัย จันทร์งาม ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยว นางสาวเกสรี ดิษฐ์อ่วม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน บริษัท เก็ท ไลฟ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด นายทศเทพ วงศ์หนองเตย กรรมการผู้จัดการบริษัท เก็ท ไลฟ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท แอคซิด ดิจิตอล จำกัด

นายเจริญชัย กาญจนพิบูลย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท แอคซิด ดิจิตอล จำกัด บริษัท ไว้ท์ลาย เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด นายนคร ศรีเพชร กรรมการผู้จัดการบริษัท ไว้ท์ลาย เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท อะเบาท์ ไอเดีย อีเว้นท์ เอเจนซี่ จำกัด นายอธิวัฒน์ ทองอินทร์ กรรมการผู้จัดการบริษัท อะเบาท์ ไอเดีย อีเว้นท์ เอเจนซี่

บริษัท จิปาถะ ไอเดีย จำกัด นายคฑารัฐ สันธิศิริ กรรมการผู้จัดการบริษัท จิปาถะ ไอเดีย จำกัด นางสาวปนัสยา ใจแก้ว บริษัท คิวริโอ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด นางสาวกันติกานต์ อินทศร กรรมการผู้จัดการบริษัท คิวริโอ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด และ นางสาวสิริพร ชาวปราการ

นอกจากนี้ ให้แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน กรณีม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ระงับยับยั้งหรือตรวจสอบการทุจริตในโครงการดังกล่าว


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ