สวนดุสิตโพล พบคนส่วนใหญ่มองรัฐธรรมนูญ ฉบับ ปี 2560 เป็นฉบับปราบโกง - เน้นปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น

ข่าวการเมือง Sunday December 10, 2017 10:08 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

วันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี เป็น“วันรัฐธรรมนูญ" ปัจจุบันมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 นับเป็นฉบับที่ 20 ของประเทศไทย โดยรัฐบาล คสช. ได้พยายามชูจุดแข็งว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง เน้นการแก้ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในสังคมไทย เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อรัฐธรรมนูญไทย “สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,164 คน ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2560 สรุปผลได้ ดังนี้

     1. ประชาชนคิดอย่างไร? กับ รัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2560
        อันดับ 1 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง เน้นการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น	             36.29%
        อันดับ 2 อยากให้เป็นกฎหมายที่มีความยุติธรรม ให้ความสำคัญกับประชาชน พัฒนาบ้านเมือง 	26.41%
        อันดับ 3 ควรใช้ได้จริง ไม่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 	                          26.24%
        อันดับ 4 มีหลายมาตราที่เป็นข้อถกเถียง วิพากษ์วิจารณ์กัน	                          23.34%
        อันดับ 5 ยังไม่เห็นผลจากการนำมาใช้ ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน            	13.97%
     2. ประชาชนรู้หรือไม่? ว่ามีการบังคับใช้รัฐธรมนูญ ฉบับที่ 20 แล้ว ตั้งแต่เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560
        อันดับ 1 รู้ 65.12% เพราะ สนใจติดตามข่าวเป็นประจำ ดูโทรทัศน์ อ่านหนังสือพิมพ์ มีข่าวความคืบหน้าออกมาเป็นระยะๆ ฯลฯ
        อันดับ 2 ไม่รู้ 34.88% เพราะ เป็นเรื่องเข้าใจยาก ไม่ได้ติดตามข่าว ไม่สนใจ ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ฯลฯ
     3. จากกรณีที่มีนักวิชาการและนักการเมืองการออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐธรรมนูญฉบับนี้ในประเด็นต่าง ๆ ประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไร
       ข้อ	ประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์	                                                           เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  ไม่แน่ใจ
        1 ระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม พรรคที่ได้ ส.ส. มากที่สุด อาจไม่ได้จัดตั้งรัฐบาล อาจทำให้ได้รัฐบาลที่ไร้เสถียรภาพ  55.67%  37.63%   6.70%
        2 เป็นรัฐธรรมนูญ ฉบับปราบโกง เพราะมีกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น	                     72.25%  25.43%   2.32%
        3 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับทุนขุนนาง เพราะทำให้รัฐมีอำนาจ เป็นใหญ่ ไม่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน	              45.79%  49.40%   4.81%
        4 รัฐธรรมนูญแก้ไขได้ยาก เพราะต้องอาศัยทั้งเสียงจาก ส.ว. และ ส.ส.	                                  65.29%  30.41%  4.30%
        5 รัฐธรรมนูญเปิดช่องทำให้เกิดการสืบทอดอำนาจของ คสช.	                                        57.82%  37.71%  4.47%
        6 รัฐธรรมนูญเปิดช่องทำให้เกิด “นายกฯคนนอก"	                                               63.14%  31.70%  5.16%
     4. “จุดแข็ง-จุดอ่อน" ของ รัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2560
       ที่	“จุดแข็ง" รัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2560	 ภาพรวม	ที่	“จุดอ่อน" รัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2560	 ภาพรวม
       1	เน้นการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น	 37.07%	1	ถูกมองว่าเป็นการสืบทอดอำนาจ คสช.	 26.92%
       2	เน้นการปฏิรูป พัฒนาคนและประเทศชาติ 25.45%	2	ประชาชนมีส่วนร่วมน้อย	        23.46%
       3	มีบทลงโทษพรรคการเมืองที่รุนแรง 	 16.63%	3	เน้นเรื่องการเมืองมากกว่าเรื่องประชาชน  21.92%
       4	แก้ไขยาก ทำให้ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย	 14.23%	4	มาจากรัฐบาลทหาร ไม่เป็นประชาธิปไตย 16.54%
       5	เปิดโอกาสให้คนนอกมาเป็นนายกฯได้   10.02%	5	เข้าใจยาก มีเนื้อหามาก	        13.65%

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ