ข่าวอินโฟเควสท์
17:02 "อาเบะ" รุดเยี่ยมผู้ประสบภัยจากไต้ฝุ่น "ฮากิบิส" รับปากรัฐบาลจะเร่งค้นหาผู้สูญหาย พร้อมมอบความช่วยเหลือเต็มที่   นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ของญี่…
15:26 ชาวฮ่องกงนับหมื่นสวมหน้ากากดำออกมาชุมนุมต่อต้านรัฐบาลในย่านเศรษฐกิจสำคัญ   สื่อต่างประเทศรายงานว่า ผู้ประท้วงชาวฮ่องกงที่สนับสนุนการเรียกร้องปร…
14:37 จีนเผยมีผลผลิตนมเพิ่มขึ้นกว่า 50% ในทศวรรษที่ผ่านมา ขณะคุณภาพสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด   สำนักงานบริหารจัดการกฎระเบียบตลาดแห่งรัฐ เปิดเผยว่า จีนมี…
13:10 "ทรัมป์" ยกเลิกแผนจัดประชุม G7 ที่สนามกอล์ฟในฟลอริดา หลังถูกสื่อวิจารณ์   ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่า เขาจะไม่ใช้สนามกอล์ฟของตัวเองในรั…
11:47 IMF เตือนทั่วโลกเร่งแก้ปัญหาพิพาทด้านการค้า ก่อนสร้างหายนะให้กับเศรษฐกิจโลก   คณะกรรมการกำหนดนโยบายของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เตือนให้…

เลือกตั้ง'62: กกต.เชิญผู้แทนนานาชาติ-องค์กรระหว่างประเทศร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้ง ยืนยันความเป็นกลาง ไม่มีพิมพ์เขียว

ข่าวการเมือง สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- เสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 13:25:02 น.

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดโครงการสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2562 ของผู้แทนองค์กรจัดการเลือกตั้งต่างประเทศ 11 ประเทศ และ 1 องค์การระหว่างประเทศ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเลือกตั้งของไทยและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรจัดการเลือกตั้งต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศท่านกรรมการการเลือกตั้ง ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า ในนามของคณะกรรมการการเลือกตั้งรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งนานาชาติ จาก 11 ประเทศ และ 1 องค์กร รวมจำนวน 42 ท่าน เข้าร่วมโครงการสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 23 - 25 มีนาคม 2562 การเลือกตั้งถือเป็นกระบวนการที่สำคัญในระบบการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยเพื่อที่จะคัดสรรเลือกผู้ที่จะเข้ามาบริหารประเทศและให้ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยมีกลไกของการติดตามตรวจสอบการใช้อำนาจของผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง โดยผ่านการเลือกตั้งที่มีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน เป็นประจำและสม่ำเสมอเพื่อเป็นการป้องกันการผูกขาดอำนาจและยังเป็นส่วนสำคัญของการสนับสนุนประชาธิปไตยอีกด้วย

นอกจากนี้การเลือกตั้งยังเป็นปัจจัยที่ยืนยันความมีคุณค่าและศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ของพลเมืองทุกคนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนจะเป็นปัจจัยสำคัญแห่งการยอมรับนับถือตนเอง

ซึ่งการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งจะเป็นโอกาสสำหรับประชาชนได้แสดงออกซึ่งความคิดและความต้องการในฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตย

ขอเรียนว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของการเป็นองค์กรอิสระที่มีความเป็นกลางทำหน้าที่ ในการจัดการเลือกตั้งทุกระดับและการออกเสียงประชามติให้มีความสุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งในภาพรวมของการจัดการเลือกตั้งยังครอบคลุมไปถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนการให้ความรู้เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นสิ่งที่เรียก ได้ว่า สำคัญที่สุดในการเตรียมการเลือกตั้ง คือ การเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรม รวมทั้งการกระตุ้นให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างเสรีและโดยปราศจากการครอบงำใด ๆ นอกจากนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งยังมีหน้าที่สำคัญ ในการสืบสวนและไต่สวนข้อร้องเรียน รวมทั้งข้อขัดแย้งในการเลือกตั้ง และมีคำวินิจฉัยต่อปัญหาที่เกิดขึ้น

"ข้าพเจ้าขอให้ทุกท่านตระหนักว่า ไม่มีพิมพ์เขียวของระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเดียวที่ใช้ร่วมกันทุกประเทศ แต่ละประเทศล้วนมีแบบฉบับของตนเองที่ถูกออกแบบตามบริบททางการเมือง สังคมและวัฒนธรรม ประเทศไทยเองก็มีรูปแบบเฉพาะของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นหนึ่งในผู้จัดการเลือกตั้ง ขอเรียนว่าองค์กรจัดการเลือกตั้งไม่ได้ถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อสร้างปาฏิหาริย์ให้เกิดขึ้นในสังคมแต่เป็นเพียงองค์กรหนึ่งที่ได้รับมอบหมายอำนาจให้ทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรม ซึ่งความสำเร็จของภารกิจจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริง หากขาดซึ่งการสนับสนุนจากภาคประชาชน และการมีส่วนร่วมในเชิงสร้างสรรค์ของเหล่าบรรดาสื่อมวลชน อีกทั้งนักการเมืองและพรรคการเมืองจะต้องให้ความร่วมมือ ในการแข่งขันอย่างมีคุณภาพและอย่างยุติธรรม โดยยึดมั่นและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมของการเลือกตั้งให้สามารถแยกแยะระหว่างการเลือกคนดีและคนไม่ดีได้

ท้ายที่สุดนี้ ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเข้าร่วมโครงการนี้และขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการพำนักอยู่ในกรุงเทพมหานครและหากท่านมีความประสงค์ใดขอได้โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการให้ทุกท่านมีความพึงพอใจสูงสุดและรู้สึกว่าที่แห่งนี้คือบ้านของท่าน และในการนี้ข้าพเจ้าขอเปิดโครงการสังเกตการณ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไปขององค์กรจัดการเลือกตั้งต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ ณ บัดนี้ ขอบคุณครับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง