ศาล รธน.รับคำร้อง กกต.วินิจฉัยปมคุณสมบัติ 4 รัฐมนตรี ให้เวลายื่นชี้แจงภายใน 30 วัน

ข่าวการเมือง 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 16:28 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำสั่งรับคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสามว่า ความเป็นรัฐมนตรีของหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล อดีต รมช.ศึกษาธิการ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รมช.คมนาคม และนายธีระเกียรต์ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนู มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) หรือไม่ (เรื่องพิจารณาที่ 3/2562) ไว้พิจารณาวินิจฉัย และแจ้งให้ผู้ร้องทราบ และส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ถูกร้องทั้งสี่ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) ได้บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวเมื่อรัฐมนตรีกระทำการอันเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 186 ประกอบมาตรา 184 วรรคหนึ่ง (2) และวรรคสาม และมาตรา 187

เมื่อข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องปรากฎว่าผู้ร้องมีมติให้ส่งเรื่องมายังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ถูกร้องที่ 1 นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ ผู้ถูกร้องที่ 2 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ผู้ร้องที่ 3 และนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้ถูกร้องที่ 4 สิ้นสุดเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) และผู้ร้องได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ กรณีจึงเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 7 (9) แล้ว


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ