ครม.พิจารณายกเว้นภาษีสนับสนุนการกีฬา-สถานศึกษา/เงื่อนไขจัดเก็บเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

ข่าวการเมือง 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 09:57 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในช่วงเช้าตามปกติ ก่อนเข้าพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการในช่วงบ่ายนี้ โดยมีตัวแทน 18 พรรคการเมืองเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

สำหรับวาระการประชุมครม.ที่น่าสนใจวันนี้ ได้แก่ กระทรวงการคลังเสนอยกเว้นภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬา, การยกเว้นภาษี สำหรับการบริจาคให้แก่สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ

นอกจากนี้ กระทรวงการคลัง เสนอที่ประชุมครม.พิจารณาร่างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงินไขการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรพ.ศ....

กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อใช้ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายพ.ศ. และ ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องกำหนดชนิดและแหล่งกำเนิดวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ในโรงงาน พ.ศ....

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เสนอพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขการจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนงานอำนาจหน้าที่ของส่วนงานและอัตรากำลัง


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ