ครม.อนุมัติแต่งตั้งโยกย้ายขรก.กระทรวงคลัง-คมนาคม รวม 14 ตำแหน่ง/แต่งตั้งโฆษก ก.ท่องเที่ยวฯ

ข่าวการเมือง Tuesday September 3, 2019 17:08 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติการโอนย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงการคลัง จำนวน 7 คน ประกอบด้วย

1. นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ไปดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมธนารักษ์

2. นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้อำนวยการสำนักบริหารหนี้สาธารณะ ไปดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมบัญชีกลาง

3. นางปานทิพย์ ศรีพิมล ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง

4. นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ

5. นางศิริวัลย์ แก้วมูลเนียม ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี กรมสรรพากร ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง

6. นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

7. นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี กรมศุลกากร ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ

นอกจากนี้ ที่ประชุมครม.เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการ กระทรวงคมนาคม จำนวน 7 ราย ประกอบด้วย

1. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง

2. นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง ไปดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง

3. นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ

4. นายสมัย โชติสกุล รองปลัดกระทรวงคมนาคม ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ

5. นายวิทยา ยาม่วง ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเจ้าท่า

6. นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองปลัดกระทรวงคมนาคม ไปดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

7. นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมการขนส่งทางราง ไปดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมทางหลวง

นอกจากนี้ ครม.รับทราบแต่งตั้งนายคณนาถ หมื่นหนู เป็นโฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แทนนางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์ ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ